“Buổi học cuối cấp” của các em học sinh THPT tại huyện Gia Lâm – Hà Nội và Văn Lâm – Hưng Yên, Trường cao đẳng Kinh tế – Kỹ thuật Trung ương tham gia “Hướng nghiệp” cho học sinh.