Tin tức - Sự kiện

29
06 2017
Quy định tiêu chí, tiêu chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp Viết bởi Phạm Đức Quang
Chuyên mục chính: Tin tức Chuyên mục: Tin tức - Sự kiện Ngày đăng ?

Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội đã ban hành Thông tư số 15/2017/TT-BLĐTBXH​ quy định tiêu chí, tiêu chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp. Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 24/7/2017.

Thông tư này quy định tiêu chí, tiêu chuẩn kiểm định chất lượng (sau đây gọi tắt là TCTCKĐCL) cơ sở giáo dục nghề nghiệp và quy định TCTCKĐCL chương trình đào tạo trình độ sơ cấp, trung cấp và cao đẳng. 

Cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ sở giáo dục đại học có đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp trình độ cao đẳng, doanh nghiệp có đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp trình độ sơ cấp, tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp và các đơn vị, cá nhân có liên quan thuộc đối tượng điều chỉnh của Thông tư này.

Tiêu chí, tiêu chuẩn kiểm định chất lượng

Theo Thông tư này, có hai hệ thống TCTCKĐCL, đó là:

Tiêu chí, tiêu chuẩn kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục nghề nghiệp được áp dụng đối với cơ sở giáo dục nghề nghiệp gồm: trường cao đẳng, trường trung cấp và trung tâm giáo dục nghề nghiệp. Theo đó, TCTCKĐCL trung tâm giáo dục nghề nghiệp gồm 8 tiêu chí (1- Mục tiêu, sứ mạng, tổ chức và quản lý; 2- Hoạt động đào tạo; 3- Nhà giáo, cán bộ quản lý, viên chức và người lao động; 4- Chương trình, giáo trình; 5- Cơ sở vật chất, thiết bị đào tạo; 6- Quản lý tài chính; 7- Dịch vụ người học; 8- Giám sát, đánh giá chất lượng) và 50 tiêu chuẩn đánh giá; TCTCKĐCL trường cao đẳng, trường trung cấp gồm 9 tiêu chí và 100 tiêu chuẩn đánh giá trong đó bổ sung thêm 1 tiêu chí về Nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và hợp tác quốc tế, và nội dung tiêu chí về thư viện.

Tiêu chí, tiêu chuẩn kiểm định chất lượng chương trình đào tạo được áp dụng đối với chương trình đào tạo trình độ sơ cấp, trung cấp và cao đẳng. Theo đó, TCTCKĐCL chương trình đào tạo trình độ sơ cấp gồm 7 tiêu chí (1 - Mục tiêu và tài chính; 2 - Hoạt động đào tạo; 3 - Nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên; 4 - Chương trình, giáo trình; 5 - Cơ sở vật chất, thiết bị đào tạo; 6 - Dịch vụ cho người học; 7 - Giám sát, đánh giá chất lượng) và 25 tiêu chuẩn đánh giá; TCTCKĐCL chương trình đạo tạo trình độ trung cấp và cao đẳng gồm 7 tiêu chí và 100 tiêu chuẩn, trong đó bổ sung thêm nội dung tiêu chí về thư viện.

Tổ chức thực hiện

Tổng Cục Giáo dục nghề nghiệp chịu trách nhiệm chỉ đạo, tổ chức thực hiện các quy định tại Thông tư này. Sở Lao động-Thương binh vã Xã hội giúp UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chỉ đạo, tổ chức thực hiện các quy định tại Thông tư này đối với các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ sở khác có đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp tại địa phương. Tổng hợp, báo cáo định kỳ, đột xuất việc thực hiện các quy định tại Thông tư này của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ sở khác có đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn với các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.

Cơ quan quản lý trực tiếp cơ sở giáo dục nghề nghiệp và cơ sở khác có đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp tạo điều kiện thuận lợi để cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ sở khác có đăng ký hoạt động nghề nghiệp phấn đấu đạt tiêu chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp.

Nguồn: http://www.molisa.gov.vn

06
10 2017
Quy định đào tạo liên thông giữa các trình độ trong giáo dục nghề nghiệp Viết bởi Phạm Đức Quang
Chuyên mục chính: Tin tức Chuyên mục: Tin tức - Sự kiện Ngày đăng ?
Nhằm giúp người học có điều kiện nâng cao tay nghề, trình độ bằng cấp và cơ hội việc làm bền vững, ngày 21/9/2017, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư số 27/2017/TT-BLĐTBXH quy định đào tạo liên thông giữa các trình độ trong giáo dục nghề nghiệp.

Thông tư này quy định về đào tạo liên thông giữa các trình độ trong giáo dục nghề nghiệp theo hình thức chính quy và hình thức vừa làm vừa học, bao gồm: đào tạo liên thông giữa trình độ sơ cấp với trình độ trung cấp và đào tạo liên thông giữa trình độ trung cấp với trình độ cao đẳng. Đối tượng áp dụng chính sách là trường trung cấp, trường cao đẳng, cơ sở giáo dục đại học có đăng ký đào tạo trình độ cao đẳng (sau đây gọi là trường).

 

Các trường tổ chức đào tạo liên thông phải bảo đảm các yêu cầu như: đã được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng đối với những ngành, nghề trường dự kiến đào tạo liên thông ở trình độ tương ứng; đã ban hành chương trình đào tạo liên thông cho những ngành, nghề trường dự kiến đào tạo liên thông được xây dựng theo quy định tại Điều 7 của Thông tư này.

Đối tượng tuyển sinh đào tạo liên thông

Liên thông trình độ trung cấp bao gồm: Người có chứng chỉ sơ cấp, sơ cấp nghề cùng ngành, nghề và có bằng tốt nghiệp THCS trở lên; người có bằng tốt nghiệp trung cấp, trung cấp nghề, trung cấp chuyên nghiệp có nhu cầu học liên thông để có bằng tốt nghiệp trung cấp thứ hai.

Liên thông trình độ cao đẳng bao gồm: Người có bằng tốt nghiệp trung cấp cùng ngành, nghề và bằng tốt nghiệp THPT hoặc tương đương; người có bằng tốt nghiệp trung cấp nhưng chưa có bằng tốt nghiệp THPT thì phải bảo đảm đã học và thi đạt yêu cầu đủ khối lượng kiến thức văn hóa THPT theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo; người có bằng tốt nghiệp cao đẳng, cao đẳng nghề có nhu cầu học liên thông để có bằng tốt nghiệp cao đẳng thứ hai.

Thời gian đào tạo liên thông

Thời gian, hình thức tuyển sinh đào tạo liên thông được thực hiện theo Thông tư số 05/2017/TT-BLĐTBXH ngày 02 tháng 3 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định quy chế tuyển sinh và xác định chỉ tiêu tuyển sinh trình độ trung cấp, cao đẳng.

Thời gian đào tạo liên thông được xác định trên cơ sở khối lượng kiến thức, kỹ năng quy định cho từng chương trình theo từng trình độ và phương thức, hình thức đào tạo.

Thời gian đào tạo liên thông theo niên chế giữa trình độ trung cấp với trình độ cao đẳng từ 01 (một) đến 02 (hai) năm học tuỳ theo ngành, nghề đào tạo đối với người có bằng tốt nghiệp trung cấp cùng ngành, nghề đào tạo.

Thời gian đào tạo liên thông theo phương thức tích lũy mô-đun hoặc tín chỉ giữa các trình độ trong giáo dục nghề nghiệp là thời gian để người học tích lũy đủ số lượng mô-đun hoặc tín chỉ cho từng chương trình đào tạo.

 

Nguồn: http://www.molisa.gov.vn

 

 

 

 

 

 

21
07 2017
Ra mắt Trang thông tin tuyển sinh giáo dục nghề nghiệp Viết bởi Phạm Đức Quang
Chuyên mục chính: Tin tức Chuyên mục: Tin tức - Sự kiện Ngày đăng ?

Chiều nay 15-6 tại Hà Nội, Tổng cục Dạy nghề (Bộ LĐ-TB&XH) và báo Tuổi Trẻ công bố “Trang thông tin tuyển sinh giáo dục nghề nghiệp” sau hai tháng thực hiện.

Ông Lê Thế Chữ - phó tổng biên tập phụ trách báo Tuổi Trẻ (trái) và TS Nguyễn Hồng Minh - tổng cục trưởng Tổng cục Dạy nghề, tại buổi ký kết hợp tác giữa hai đơn vị - Ảnh: Q.Đ.

Tính đến chiều 14-6, đã có 655 trường CĐ, trung cấp, trường nghề, cơ sở đào tạo... trong cả nước trực thuộc Tổng cục Dạy nghề cập nhật thông tin tuyển sinh của trường mình lên trang để thí sinh tìm hiểu, đăng ký xét tuyển.

Từ bức xúc 
của người học...

Mùa tuyển sinh năm nay, Trường CĐ Dược trung ương Hải Dương dùng kết quả thi THPT quốc gia để xét tuyển. Những thí sinh có nguyện vọng xét tuyển vào trường này đăng nhập vào Cổng thông tin tuyển sinh của Bộ 
GD-ĐT, nhập mã trường nhưng không đăng ký được. Những cuộc gọi tới tấp đến trường chỉ chung một câu hỏi: làm sao để thí sinh có thể đăng ký xét tuyển thuận lợi?

Hiệu trưởng ngôi trường trên, bà Nguyễn Thị Hường, đưa câu chuyện này ra trong một hội nghị về giáo dục nghề nghiệp: “Chúng tôi đang rất hoang mang, lo lắng khi các năm trước thí sinh có thể đăng ký xét tuyển cùng hệ thống tuyển sinh của Bộ GD-ĐT. Song năm nay cũng xét tuyển bằng kết quả kỳ thi THPT quốc gia, nhưng thí sinh không sử dụng cổng thông tin chung của Bộ GD-ĐT để đăng ký như mọi năm”...

Tương tự, ông Phạm Văn Long - hiệu trưởng Trường CĐ nghề Du lịch Hải Phòng - thừa nhận lâu nay trường tự lo cho tuyển sinh. Trường đến các trường THPT tuyên truyền, giới thiệu các ngành học, sau đó vòng lại các trường THPT này thu hồ sơ đăng ký của thí sinh chứ không thể ngồi chờ thí sinh đến nộp hồ sơ được.

Năm 2017, không chỉ quảng bá tuyển sinh theo cách truyền thống, trường còn mở rộng thêm nhiều kênh thông tin, trong đó có cả quảng cáo trên Facebook, với những “đặt hàng” cụ thể về vùng tuyển sinh, nhóm đối tượng tuyển sinh...

Và câu chuyện của Trường CĐ Dược trung ương Hải Dương, CĐ nghề Du lịch Hải Phòng cũng là chuyện chung của hơn 1.000 trường, cơ sở đào tạo... trong cả nước trực thuộc Tổng cục Dạy nghề.

...Đến trang thông tin tuyển sinh

Trước bức xúc của người học và đòi hỏi từ thực tế các trường, Tổng cục Dạy nghề và báo Tuổi Trẻ đã ký kết hợp tác nhiều nội dung, trong đó có xây dựng “Trang thông tin tuyển sinh giáo dục nghề nghiệp” tại các địa chỉ: tuyensinh.tcdn.gov.vn, tuyensinh.gdnn.gov.vn, xettuyennghe.tuoitre.vn.

Mục đích chính của trang là thêm kênh thông tin để người học chọn ngành, trường đúng với sở thích, năng lực, điều kiện kinh tế gia đình và nhu cầu xã hội. 

“Chúng tôi hi vọng sẽ góp phần tạo nên nguồn nhân lực giỏi nghề, nguồn nhân lực chất lượng cao cho sự phát triển của 
đất nước
Nhà báo LÊ THẾ CHỮ 
(phó tổng biên tập phụ trách báo Tuổi Trẻ)

Trên trang này, Tổng cục Dạy nghề đã thông báo cho các cơ sở đào tạo trực thuộc tổng cục như các trường CĐ (trừ CĐ sư phạm), trung cấp, trường nghề, trung tâm đào tạo nghề... trong cả nước đưa thông tin đào tạo, tuyển sinh của trường lên trang. 

Khi truy cập trang, thí sinh chỉ cần nhập ngành nghề mình quan tâm, khu vực mình muốn học sẽ có ngay kết quả của những trường phù hợp với nhu cầu.

Đặc biệt khi đã chọn được trường phù hợp, thí sinh có thể nộp hồ sơ xét tuyển online cho trường ngay trên trang thông tin này. Nói cách khác, trước đây thí sinh phải vào trang web của từng trường tìm thông tin thì nay trang thông tin tuyển sinh đã tối ưu hóa việc tìm kiếm, đăng ký ngành nghề, trường của thí sinh.

Ngoài việc giúp người học tìm ngành, trường, trang này còn đưa thông tin về xu hướng ngành nghề trong những năm tới; những câu chuyện khởi nghiệp hay, ấn tượng để truyền cảm hứng cho giới trẻ; những kỹ năng doanh nghiệp cần ở người lao động; những chương trình học bổng cho thí sinh khó khăn; góc tuyển dụng của doanh nghiệp...

Về phía nhà trường, ban quản trị trang sẽ cấp cho mỗi trường một tài khoản để trường tự đưa thông tin tuyển sinh của trường mình lên trang và chịu trách nhiệm với những thông tin này.

Ngoài ra, trang thông tin sẽ có những chuyên mục để trường chuyển tải, quảng bá hoạt động của trường đến thí sinh; tự giới thiệu, ngành nghề dễ tìm việc, học bổng, khởi nghiệp, tuyển dụng, kỹ năng nghề nghiệp...

Ban quản trị sẽ tiếp nhận và đăng tải liên tục những thông tin này từ các trường.

Thí sinh đăng ký xét tuyển 
trực tuyến 
như thế nào?

Theo thống kê của ban quản trị trang, hiện đã có 655 trường cao đẳng, trung cấp, cơ sở đào tạo... đủ các ngành nghề như kinh tế, kỹ thuật, công nghệ, điện, điện tử, công nghệ thông tin, xây dựng, du lịch, y dược... ở khắp các tỉnh thành trên cả nước đưa thông tin tuyển sinh của trường mình lên trang. Vậy thí sinh có thể xem và đăng ký trực tuyến vào những trường này như thế nào?

Đầu tiên, các bạn hãy truy cập một trong các địa chỉ tuyensinh.tcdn.gov.vn; tuyensinh.gdnn.gov.vn và xettuyennghe.tuoitre.vn. Tiếp theo, trên thanh tìm kiếm các bạn có thể tìm trường theo tỉnh, thành hoặc ngành nghề mong muốn theo học.

Ở góc phải của trường, bạn chọn phần “chi tiết”, bấm vào đây xem thông tin tuyển sinh của trường. Ở mỗi ngành của trường đều có mục “đăng ký”, bạn bấm vào đây sẽ hiển thị phiếu đăng ký xét tuyển trực tuyến.

Bạn chỉ cần điền tên, họ, bậc học và bấm nút “đăng ký” để hoàn tất đăng ký trực tuyến.

Tổng cục Dạy nghề đánh giá rất cao báo Tuổi Trẻ đã bằng nhiều hình thức khác nhau thực hiện việc tư vấn tuyển sinh - hướng nghiệp cho các em học sinh trước ngưỡng cửa cuộc đời. 

Trang thông tin tuyển sinh giáo dục nghề nghiệp được chính thức khai trương ngày 15-6 đã thể hiện sự hợp tác chặt chẽ, đồng hành giữa Tổng cục Dạy nghề, báo Tuổi Trẻ với các trường, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trong công tác tuyển sinh. Đây là sản phẩm xuất phát từ chính mong mỏi của các cơ sở đào tạo về việc kết nối thông tin đến từng thí sinh.

Mùa tuyển sinh đang đến gần, việc ra đời trang thông tin tuyển sinh vào thời điểm này có ý nghĩa hết sức quan trọng. Đây là trang không chỉ đơn thuần cung cấp thông tin tuyển sinh, ngành nghề đào tạo, cơ sở đào tạo, mà còn là một công cụ tra cứu cho các em học sinh, các bậc phụ huynh cũng như tất cả những ai quan tâm đến giáo dục nghề nghiệp. 

Trang thông tin sẽ giúp người xem có được cái nhìn tổng quan về hoạt động giáo dục nghề nghiệp.

Tổng cục Dạy nghề đề nghị các trường cung cấp đầy đủ, chính xác, cập nhật kịp thời các thông tin của trường mình, các hoạt động giáo dục nghề nghiệp lên trang thông tin điện tử này.

* Thạc sĩ NGÔ THỊ QUỲNH XUÂN 
(hiệu trưởng Trường CĐ nghề Du lịch Sài Gòn): 

Kênh thông tin hữu ích

Hiện nay, các em học sinh rất nhạy bén trong việc truy cập thông tin trên mạng. Vì vậy, tôi nghĩ rằng trang thông tin tuyển sinh sẽ là kênh thông tin hữu ích, rất dễ truy cập và thí sinh có thể truy cập hệ thống thông tin này để tìm hiểu về các ngành nghề mình yêu thích.

* Ông NGUYỄN HOÀNG ANH 
(hiệu trưởng Trường CĐ CNTT Ispace): 

Giúp học sinh chọn được ngành nghề

Việc ra mắt trang thông tin chính thống về tuyển sinh giáo dục nghề nghiệp, theo tôi, mang ý nghĩa hết sức quan trọng. Các học sinh có thể chọn được ngành nghề mà mình mong muốn theo học, tạo nhịp cầu với doanh nghiệp, qua đó tiết kiệm chi phí cho phụ huynh, gia đình và xã hội.

* Ông ĐỒNG VĂN NGỌC (hiệu trưởng Trường CĐ nghề Cơ điện Hà Nội): 

Ý nghĩa xã hội 
rất lớn

Trang thông tin tuyển sinh chung cho các trường CĐ và trung cấp mang ý nghĩa xã hội rất lớn. Ngoài trang này, đến nay chưa có kênh thông tin chính thống nào cung cấp đầy đủ và chính xác nhất thông tin tuyển sinh của các trường CĐ, trung cấp đến thí sinh năm 2017.

Nguồn: http://tcdn.gov.vn

30
11 2017
Tạo chuyển biến mạnh mẽ chất lượng đào tạo nghề Viết bởi Phạm Đức Quang
Chuyên mục chính: Tin tức Chuyên mục: Tin tức - Sự kiện Ngày đăng ?
2017 là năm đầu tiên thực hiện tuyển sinh theo Luật Giáo dục nghề nghiệp và thống nhất quản lý nhà nước về lĩnh vực này. Tuy nhiên, kết quả tuyển sinh trung cấp và cao đẳng năm 2017 đã tăng hơn 2,4 lần so với cùng kỳ năm 2016. Đây là khẳng định của Tổng cục trưởng Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp NGUYỄN HỒNG MINH.

Đào tạo gắn liền với doanh nghiệp, thị trường lao động

- Qua 3 năm thực hiện Quyết định số 761/QĐ-TTg ngày 23.5.2014 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án phát triển trường nghề chất lượng cao đến năm 2020, ông đánh giá như thế nào về hoạt động của các trường này trong thời gian qua?

- Tại Quyết định số 761 đã xác định có 45 trường trung cấp nghề, cao đẳng nghề được ưu tiên để tập trung đầu tư đồng bộ thành trường chất lượng cao vào năm 2020. Tính đến hết năm 2015, có 41/45 (91,1%) trường đã được cấp giấy chứng nhận đạt cấp độ 3 (cấp độ cao nhất) tiêu chuẩn kiểm định chất lượng trường cao đẳng nghề.

Nhìn chung, qua 3 năm thực hiện Quyết định số 761, các trường được đầu tư trở thành trường chất lượng cao đã từng bước được hình thành, đội ngũ giáo viên được nâng cao cả về kỹ năng nghề và sư phạm, cơ sở vật chất được tăng cường, cơ bản đáp ứng được nhu cầu đào tạo theo yêu cầu của thị trường và người sử dụng lao động; đội ngũ cán bộ quản lý, công tác quản trị nhà trường được đổi mới và hiệu quả. Kết quả thể hiện rõ nét nhất là tỷ lệ tuyển sinh hàng năm đều đạt và vượt chỉ tiêu, tỷ lệ học sinh, sinh viên tốt nghiệp có việc làm cao, đặc biệt một số nghề tỷ lệ có việc làm đạt trên 90%. Theo đánh giá của một số doanh nghiệp, cơ bản sinh viên tốt nghiệp ra trường đều nhanh chóng tiếp cận được với dây chuyền công nghệ thực tế. Điều này cũng thể hiện kết quả của quá trình đào tạo gắn với doanh nghiệp, gắn với thị trường lao động.

 - Từ 1.1.2017, Chính phủ chính thức giao nhiệm vụ quản lý nhà nước về GDNN cho Bộ LĐ, TB - XH. Điều này có tác động như thế nào đến kết quả tuyển sinh năm học mới của hệ thống các trường nghề trong cả nước nói chung và các trường nghề chất lượng cao nói riêng, thưa ông?

-  Theo báo cáo của các Sở LĐ, TB - XH, tổng số tuyển sinh tính đến hết tháng 9.2017 là 1.381.355 người, đạt tỷ lệ 62,8% so với kế hoạch năm 2017. Trong đó: Cao đẳng: 122.432 người; Trung cấp: 158.923 người; Sơ cấp và thường xuyên dưới 3 tháng: 1.100.000 người. Như vậy, mặc dù ở thời điểm sôi động của mùa tuyển sinh đại học, kết quả tuyển sinh trung cấp và cao đẳng năm 2017 vẫn tăng hơn 2,4 lần so với cùng kỳ năm 2016.

Nhiều trường chất lượng cao tính đến thời điểm này cơ bản tuyển đủ hoặc vượt chỉ tiêu đã đăng ký năm 2017, trong đó, có những trường thu hút được các thí sinh có điểm thi đại học từ mức sàn trở lên. Điều đó càng chứng tỏ nhận thức của toàn xã hội, cha mẹ học sinh và bản thân học sinh về học nghề, lập nghiệp đã và đang sát thực tế, mang tính tất yếu của việc đào tạo nghề nghiệp gắn với việc làm. Đó cũng là sự nhận thức đúng đắn giúp giải bài toán phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS và THPT vẫn còn chậm lâu nay.

3 giải pháp đột phá

- Theo ông, những thách thức lớn nhất của giáo dục nghề nghiệp (GDNN), nhất là đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao hiện nay là gì?

- GDNN đang đứng trước rất nhiều thách thức. Trước tiên là việc tuyển sinh, phân luồng học sinh sau trung học cơ sở, trung học phổ thông; đổi mới và nâng cao chất lượng GDNN để bảo đảm cả về số lượng, chất lượng, cơ cấu trình độ, ngành, nghề đào tạo đáp ứng nhu cầu nhân lực kỹ thuật trực tiếp của thị trường lao động trong nước và hội nhập quốc tế; giải quyết tốt vấn đề việc làm của học sinh, sinh viên sau khi tốt nghiệp… Chúng ta có mạng lưới cơ sở dạy nghề cơ bản bao phủ khắp các tỉnh, thành phố. Tuy nhiên, chúng ta lại thiếu lao động có trình độ tay nghề, công nhân kỹ thuật bậc cao. Nhiều doanh nghiệp gặp khó trong tuyển dụng lao động, bởi các ứng viên không có kỹ năng phù hợp, hoặc vì sự khan hiếm lao động trong một số ngành nghề. Trước thực trạng đáng báo động này, đổi mới giáo dục GDNN, cải tiến chất lượng lao động là yêu cầu cấp bách.

Giờ thực hành của sinh viên trường Cao đẳng Kỹ nghệ II (TP Hồ Chí Minh)

- Vậy giải pháp nào để vượt qua khó khăn trên, thưa ông?

-  Chúng tôi xác định mục tiêu đột phá, là tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng và hiệu quả đào tạo, một bộ phận nhân lực chất lượng cao tiếp cận trình độ các nước phát triển để nâng cao sức cạnh tranh của nền kinh tế trong bối cảnh hội nhập quốc tế, đến năm 2030 đạt tỷ lệ 85% người học nghề có việc làm, thu nhập và năng suất lao động cao hơn sau đào tạo. Theo đó, ba giải pháp đột phá gồm: Trao quyền tự chủ đầy đủ cho các cơ sở GDNN; nâng cao năng lực quản trị của các cơ sở GDNN; Chuẩn hóa các điều kiện bảo đảm chất lượng; Gắn kết GDNN với thị trường lao động, việc làm bền vững, an sinh xã hội.

Để đạt mục tiêu đào tạo nhân lực chất lượng cao tiếp cận trình độ các nước phát triển, giải pháp hình thành mạng lưới các trường nghề chất lượng cao và các nghề trọng điểm cấp độ quốc tế dựa trên các chuẩn của quốc tế, thí dụ nhận chuyển giao chương trình đào tạo từ nước ngoài, đào tạo giáo viên và tổ chức đào tạo, đánh giá kết quả học tập của học sinh theo chuẩn quốc tế.

- Xin cảm ơn ông!

Nguồn: http://gdnn.gov.vn

15
03 2017
Thời gian đào tạo cao đẳng, trung cấp là bao lâu? Viết bởi Phạm Đức Quang
Chuyên mục chính: Tin tức Chuyên mục: Tin tức - Sự kiện Ngày đăng ?

Theo quy định của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, với đào tạo trung cấp, cao đẳng, thời gian khoá học được tính theo năm học, kỳ học và theo tuần.

Thời gian khóa học theo niên chế

Cụ thể, thời gian khoá học theo niên chế được quy định như sau:

Thời gian khoá học đối với trình độ cao đẳng từ 2 đến 3 năm học và phải đảm bảo khối lượng kiến thức tối thiểu theo từng ngành, nghề đào tạo là 60 tín chỉ.

Thời gian khoá học đối với trình độ trung cấp từ 1 đến 2 năm học và phải đảm bảo khối lượng kiến thức tối thiểu theo từng ngành, nghề đào tạo là 35 tín chỉ đối với người có bằng tốt nghiệp trung học phổ thông, 50 tín chỉ đối với người có bằng tốt nghiệp trung học cơ sở.

Thời gian học tập bao gồm: thời gian thực học và thời gian thi, kiểm tra kết thúc môn học, mô đun, thời gian ôn và thi tốt nghiệp.

Trong đó, thời gian thực học là thời gian học sinh, sinh viên nghe giảng trên lớp, thời gian thí nghiệm, thảo luận, thực tập hoặc học theo phương pháp tích hợp giữa lý thuyết và thực hành tại nơi thực hành.

Thời gian cho các hoạt động chung bao gồm: khai giảng, bế giảng, sơ kết học kỳ, tổng kết năm học, nghỉ hè, lễ, tết, lao động và dự phòng.

Thời gian khóa học theo tín chỉ

Thời gian khóa học theo tích lũy mô đun hoặc tín chỉ là thời gian người học tích lũy đủ số lượng mô đun hoặc tín chỉ quy định cho từng chương trình đào tạo cụ thể.

Thời gian học tập bao gồm: thời gian thực học, thời gian thi, kiểm tra kết thúc môn học, mô đun. Thời gian thực học được tính bằng thời gian tổ chức học tập các môn học, mô đun. Mỗi môn học, mô đun có khối lượng từ 2 đến 6 tín chỉ tùy theo kết cấu của từng môn học, mô đun được thiết kế; với một số môn học, mô đun đặc thù hoặc được quy định riêng có thể có số lượng tín chỉ nhỏ hơn 2 hoặc lớn hơn 6.

Thời gian cho các hoạt động chung bao gồm: khai giảng, bế giảng, sơ kết học kỳ, tổng kết năm học; thời gian nghỉ hè, lễ, tết, lao động và dự phòng.

Quy định tỷ lệ lý thuyết, thực hành

Thời gian học lý thuyết và thời gian thực hành, thực tập, thí nghiệm tùy theo từng ngành, nghề đào tạo phải đảm bảo tỷ lệ sau:

Đối với trình độ trung cấp: lý thuyết chiếm từ 25% - 45%; thực hành, thực tập, thí nghiệm từ 55% - 75%.


Đối với trình độ cao đẳng: lý thuyết chiếm từ 30% - 50%; thực hành, thực tập, thí nghiệm từ 50% - 70%.

Nguồn: giaoduc.net.vn

24
10 2016
Truy tặng Bằng khen của Thủ tướng cho nữ tình nguyện viên tử nạn Viết bởi Phạm Đức Quang
Chuyên mục chính: Tin tức Chuyên mục: Tin tức - Sự kiện Ngày đăng ?

Đặng Thị Thu Hương là thành viên của nhóm tình nguyện về xã Quảng Tiên (tỉnh Quảng Bình) tặng quà và làm vệ sinh môi trường.

Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định truy tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho chị Đặng Thị Thu Hương, sinh năm 1994, trú tại khu phố 6, thị trấn Quán Hàu, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình, đã có thành tích trong hoạt động từ thiện, nhân đạo, dũng cảm giúp dân vùng lũ khắc phục hậu quả trận mưa lũ kỷ lục tại xã Quảng Tiên, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình.

Nữ tình nguyện viên Đặng Thị Thu Hương bị nạn khi đang đi tình nguyện giúp nhân dân vùng lũ. ảnh: vietnamplus.

Trước đó, vào lúc 11h45’ ngày 20/10 trên trục đường liên xã Quảng Tiên-Quảng Tân-Quảng Trung thuộc địa phận thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình đã xảy ra vụ tai nạn giữa xe mô tô và xe ô tô tải làm 1 người tử vong.

Nạn nhân là em Đặng Thị Thu Hương, nữ thành viên của nhóm tình nguyện về xã Quảng Tiên tặng quà và làm vệ sinh môi trường, khi điều khiển xe máy do tránh bùn lầy trên đường đã ngã xuống đường và bị xe tải đi từ phía sau cán tử vong.

Ngay sau khi nhận được thông tin về vụ tai nạn, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia đã gửi lời thăm hỏi, động viên và chia buồn tới gia đình em Đặng Thị Thu Hương.

Phó Thủ tướng đề nghị Ban An toàn giao thông tỉnh Quảng Bình tổ chức thăm hỏi, hỗ trợ, động viên và chia buồn tới gia đình em Đặng Thị Thu Hương; chỉ đạo cơ quan Công an điều tra, làm rõ nguyên nhân, xử lý nghiêm theo quy định (nếu có) đối với tổ chức, cá nhân vi phạm quy định pháp luật trật tự, an toàn giao thông gây ra vụ tai nạn.

Nguồn: giaoduc.net.vn

Về chúng tôi

Trường CĐ Kinh tế - Kỹ thuật TW

Dương Xá - Gia Lâm - Hà Nội

Phụ trách: Ban Biên tập

Quản trị: Trung tâm Bồi dưỡng & Đào tạo trực tuyến

 

05411080
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Last Week
This Month
Last Month
Tất cả
1427
4567
5994
5376849
74281
156359
5411080
Your IP: 54.198.170.159
Server Time: 2018-07-17 09:10:43