Tin tức - Sự kiện

22
10 2019
03 trường hợp người lao động phải bồi thường cho doanh nghiệp Viết bởi Lê Văn Đồng
Chuyên mục chính: Tin tức Chuyên mục: Tin tức - Sự kiện Ngày đăng ?

1. Người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật

Người lao động có hành vi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật (hay còn gọi là “tự ý nghỉ việc”, “nghỉ ngang”) nếu lý do nghỉ việc không phù hợp với quy định pháp luật hoặc vi phạm nghĩa vụ báo trước cho doanh nghiệp - xem chi tiết tại công việc: Người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động.

Trong trường hợp này, theo quy định tại Khoản 1 Điều 43 của Bộ luật Lao động năm 2012 và Điều 49 của Luật Việc làm năm 2013, người lao động (sau đây gọi tắt là “NLĐ”) không những không được nhận trợ cấp thôi việc, trợ cấp thất nghiệp mà còn phải bồi thường cho doanh nghiệp nửa tháng tiền lương theo hợp đồng lao động.

Bên cạnh đó, nếu NLĐ vi phạm về thời hạn báo trước thì còn phải bồi thường cho doanh nghiệp thêm một khoản tiền tương ứng với tiền lương trong những ngày không báo trước và phải hoàn trả chi phí đào tạo cho doanh nghiệp (nếu có).

Quý thành viên có thể tham khảo thêm tại bài viết: Những lưu ý khi người lao động tự ý nghỉ việc.

2. Người lao động làm hư hỏng dụng cụ, thiết bị của doanh nghiệp

Trừ trường hợp tài sản bị thiệt hại do thiên tai, hoả hoạn, địch họa, dịch bệnh, thảm họa hoặc sự kiện bất khả kháng khác, NLĐ phải bồi thường cho doanh nghiệp nếu:

- Làm hư hỏng dụng cụ, thiết bị hoặc có hành vi khác gây thiệt hại tài sản của doanh nghiệp;

- Làm mất dụng cụ, thiết bị, tài sản của doanh nghiệp hoặc tài sản khác do doanh nghiệp giao;

- Tiêu hao vật tư quá định mức cho phép.

Tùy vào mức độ thiệt hại và thỏa thuận với doanh nghiệp mà NLĐ sẽ phải bồi thường một phần hoặc toàn bộ giá trị thiệt hại theo thời giá thị trường; trường hợp có hợp đồng trách nhiệm thì phải bồi thường theo hợp đồng trách nhiệm.

Trong đó, nếu NLĐ sơ suất gây thiệt hại không nghiêm trọng với giá trị không quá 10 tháng lương tối thiểu vùng, thì phải bồi thường nhiều nhất là 03 tháng tiền lương và bị khấu trừ hằng tháng vào lương.

Mức khấu trừ tiền lương hằng tháng không được quá 30% tiền lương hằng tháng của NLĐ sau khi trích nộp các khoản bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, thuế thu nhập cá nhân.

3. Bồi thường khi vi phạm bí mật kinh doanh, công nghệ

Bí mật kinh doanh, công nghệ là tài sản quan trọng trong doanh nghiệp. Bên cạnh cơ chế bảo hộ theo quy định của pháp luật về sở hữu trí tuệ, pháp luật về lao động cũng có quy định bảo hộ tại Khoản 2 Điều 23 của Bộ luật Lao động năm 2012, cụ thể:

Điều 23. Nội dung hợp đồng lao động

1....

2. Khi người lao động làm việc có liên quan trực tiếp đến bí mật kinh doanh, bí mật công nghệ theo quy định của pháp luật, thì người sử dụng lao động có quyền thỏa thuận bằng văn bản với người lao động về nội dung, thời hạn bảo vệ bí mật kinh doanh, bí mật công nghệ, quyền lợi và việc bồi thường trong trường hợp người lao động vi phạm. […]”

Theo đó, nếu NLĐ có văn bản thỏa thuận với doanh nghiệp về nghĩa vụ bảo vệ bí mật kinh doanh, công nghệ mà vi phạm thỏa thuận thì phải bồi thường. Mức bồi thường cụ thể thực hiện theo văn bản đã giao kết hoặc thỏa thuận giữa các bên.

Căn cứ pháp lý:

Bộ luật Lao động năm 2012;

Luật Việc làm năm 2013;

Nghị định 05/2015/NĐ-CP.

14
11 2019
5 thay đổi quan trọng về bảo hiểm xã hội từ 01/01/2020 Viết bởi Lê Văn Đồng
Chuyên mục chính: Tin tức Chuyên mục: Tin tức - Sự kiện Ngày đăng ?

Dưới đây là 5 thay đổi quan trọng về bảo hiểm xã hội sẽ được áp dụng từ năm 2020, kế toán các đơn vị cần lưu ý để tránh những sai sót trong quá trình thực hiện.

1. Thay thế Sổ bảo hiểm xã hội bằng thẻ bảo hiểm xã hội

Theo khoản 2 Điều 96 Luật Bảo hiểm xã hội, đến năm 2020, sổ bảo hiểm xã hội sẽ được thay thế bằng thẻ bảo hiểm xã hội.

Dù chỉ còn 03 tháng nữa là tới năm 2020, tuy nhiên hiện nay chưa có bất cứ thông tin nào về việc thay thế này.

2.Thay đổi cách tính lương hưu hàng tháng đối với lao động nam
Theo điểm a khoản 2 Điều 56, điểm a khoản 2 Điều 74 Luật Bảo hiểm xã hội:
Mức lương hưu hàng tháng của người lao động được tính bằng 45% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội tương ứng với số năm đóng bảo xã hội. Trong đó, với lao động nam nghỉ hưu vào năm 2020 thì được tính là 18 năm (nếu nghỉ vào năm 2018 được tính là 16 năm, năm 2019 được tính là 17 năm).
Đối với lao động nữ, cách tính lương hưu năm 2020 không có gì thay đổi so với hiện nay.

3. Thay đổi độ tuổi hưởng lương hưu khi suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên

Theo điểm a khoản 1 Điều 55 Luật Bảo hiểm xã hội 2014:

§  Từ năm 2016, nam đủ 51 tuổi, nữ đủ 46 tuổi bị suy giảm khả năng lao động từ 61% thì đủ điều kiện hưởng lương hưu khi suy giảm khả năng lao động

§  Từ năm 2020 trở đi, nam đủ 55 tuổi và nữ đủ 50 tuổi thì mới đủ điều kiện hưởng lương hưu khi suy giảm khả năng lao động từ 61% trở đi.

4. Hoàn thành việc xây dựng, vận hành cơ sở dữ liệu điện tử về quản lý bảo hiểm xã hội

Theo khoản 2 Điều 9 Luật Bảo hiểm xã hội, đến năm 2020, sẽ hoàn thành việc xây dựng và vận hành cơ sở dữ liệu điện tử về quản lý bảo hiểm xã hội trong phạm vi cả nước.

Được biết, hiện nay, Chính phủ đã giao Bảo hiểm xã hội Việt Nam trình Thủ tướng Đề án “Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 4, đẩy mạnh xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về BHXH, bảo đảm tính kết nối, chia sẻ dữ liệu với các CSDL quốc gia có liên quan.
Năm 2019, ngành bảo hiểm đang tiếp tục cập nhật mã số, đồng bộ thông tin định danh người tham gia BHXH; quản lý dữ liệu quá trình thu, chi trả BHXH, thông tin đơn vị tham gia BHXH...

5. Thay đổi mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội để tính lương hưu, trợ cấp một lần

Theo điểm e khoản 1 Điều 62 Luật Bảo hiểm xã hội:

Người lao động thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định có toàn bộ thời gian đóng BHXH theo chế độ tiền lương này, nếu tham gia BHXH từ năm 2020 đến ngày 31/12/2024 thì tính bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm của 20 năm cuối trước khi nghỉ hưu.

 Tin Tổng hợp          

 

 

 

 

29
11 2019
Bộ GD&ĐT bãi bỏ thi chứng chỉ ngoại ngữ Viết bởi Lê Văn Đồng
Chuyên mục chính: Tin tức Chuyên mục: Tin tức - Sự kiện Ngày đăng ?

Bộ GD&ĐT vừa ban hành thông tư bãi bỏ các quy định về kiểm tra và cấp chứng chỉ ngoại ngữ theo chương trình giáo dục thường xuyên.

Theo đó, thông tư yêu cầu bãi bỏ các quy định về kiểm tra và cấp chứng chỉ ngoại ngữ theo chương trình giáo dục thường xuyên tại Quyết định số 30/2008/QĐ-BGDĐT ngày 6-6-2008 của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT ban hành quy định về tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, kiểm tra và cấp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học theo chương trình giáo dục thường xuyên.

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/1/2020. Thông tư cũng nêu rõ các chứng chỉ ngoại ngữ đã cấp theo quy định ở Quyết định trên vẫn có giá trị sử dụng.

Bộ GD&ĐT chính thức bỏ thi chứng chỉ ngoại ngữ (ảnh minh họa).

Các khóa đào tạo, kiểm tra và cấp chứng chỉ ngoại ngữ theo chương trình giáo dục thường xuyên đang triển khai thực hiện trước ngày thông tư có hiệu lực thi hành thì tiếp tục thực hiện việc đào tạo, kiểm tra và cấp chứng chỉ cho đến khi kết thúc.

Chánh văn phòng, Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng, thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ GD-ĐT; chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; giám đốc đại học, học viện; hiệu trưởng trường đại học; hiệu trưởng trường cao đẳng sư phạm; hiệu trưởng trường trung cấp sư phạm; giám đốc sở GD-ĐT; thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành thông tư này.

Bên cạnh việc chỉ đạo của Bộ GD&ĐT, Bộ trưởng Bộ Nội Vụ Lê Vĩnh Tân từng trả lời chất vấn trước Quốc hội, thừa nhận rằng, “văn bằng, chứng chỉ phiền hà lắm” và nhận khuyết điểm vì để vấn nạn chứng chỉ làm khổ công chức suốt nhiều năm qua.

Bộ trưởng cam kết: “Xin hứa với Quốc hội, sau khi Luật sửa đổi bổ sung Luật Cán bộ công chức ban hành, chúng tôi sẽ sửa quy định về văn bằng chứng chỉ tin học, ngoại ngữ để không còn là gánh nặng với cán bộ công chức, viên chức nữa".

Như vậy, việc loại bỏ các quy định về chứng chỉ ngoại ngữ là động thái tích cực nhằm ngăn chặn việc gian lận và buông lỏng quản lý ở các địa phương.

Nguồn báo mới

 

18
02 2019
Bổ sung hàng loạt ngành, nghề đào tạo trình độ cao đẳng Viết bởi Lê Văn Đồng
Chuyên mục chính: Tin tức Chuyên mục: Tin tức - Sự kiện Ngày đăng ?

Bổ sung hàng loạt ngành, nghề đào tạo trình độ cao đẳng

 

Ngày 01/02/2019, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã ban hành Thông tư 06/2019/TT-BLĐTBXH bổ sung ngành, nghề đào tạo vào Danh mục ngành, nghề đào tạo cấp IV trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng ban hành kèm theo Thông tư 04/2017/TT-BLĐTBXH ngày 02/3/2017 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

 

Theo đó, bổ sung hàng loạt ngành, nghề đào tạo trình độ cao đẳng thuộc 14 lĩnh vực, đơn cử như:
1. Khoa học giáo dục và đào tạo giáo viên: Sư phạm kỹ thuật xây dựng;
2. Nghệ thuật: Nghệ thuật biểu diễn dân ca, Tạp kỹ.
3. Nhân văn: Tiếng Anh thương mại, Tiếng Anh du lịch; Tiếng Anh lễ tân nhà hàng – khách sạn.
4. Báo chí và thông tin: Công nghệ phát thanh - truyền hình, Thư viện - Thông tin, Công nghệ thiết bị trường học, Văn thư - Lưu trữ.
5. Kinh doanh và quản lý:
- Kinh doanh xuất nhập khẩu, Bán hàng trong siêu thị; Hành chính logistics,
- Kế toán tin học, Kế toán thuế, Kế toán nội bộ,
- Quản lý kho hàng, Quản lý vận tải và dịch vụ logistics, Quản lý vận hành cảng, Quản lý chất lượng thực phẩm, Quản lý kho hàng, Quản lý siêu thị.
6. Pháp luật:

- Pháp luật về quản lý hành chính công

- Tư pháp cơ sở, Pháp chế doanh nghiệp, Dịch vụ pháp lý doanh nghiệp, Dịch vụ pháp lý về đất đai, Dịch vụ pháp lý về tố tụng, Trợ lý tổ chức hành nghề công chứng, Trợ lý tổ chức hành nghề luật sư, Trợ lý tổ chức đấu giá tài sản, Trợ lý tổ chức hành nghề thừa phát lại

7. Máy tính và công nghệ thông tin: Điện tử máy tính, Đồ họa đa phương tiện.

8.Công nghệ kỹ thuật

- Công nghệ kỹ thuật hạ tầng đô thị.

- Công nghệ kỹ thuật hệ thống năng lượng mặt trời, Công nghệ điện tử và năng lượng tòa nhà, Công nghệ cơ khí, sưởi ấm và điều hòa không khí.

- Sản xuất gạch Ceramic, Sản xuất gạch Granit.

- Kỹ thuật xăng dầu;

- Công nghệ bao bì…………..

Xem thêm chi tiết tại Thông tư 06/2019/TT-BLĐTBXH. Thông tư này có hiệu lực từ ngày 15/03/2019.

                                                       Nguồn tin: http://www.molisa.gov.vn 

24
03 2020
Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung: Từ nay đến 5/4, người dân nên ở nhà Viết bởi Lê Văn Đồng
Chuyên mục chính: Tin tức Chuyên mục: Tin tức - Sự kiện Ngày đăng ?

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung khuyến cáo từ nay đến 5/4, người dân nên thường xuyên ở nhà, nếu phải ra đường giữ khoảng cách an toàn để phòng ngừa COVID-19.

Chiều 23/3, tại cuộc giao ban Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 Hà Nội, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung cho biết dịch COVID-19 trên địa bàn đã chuyển sang giai đoạn mới, phức tạp hơn, đã có lây chéo trong cộng đồng và cơ sở y tế.

"Chiến trường" chính phòng chống dịch COVID-19 hiện nay là tại các bệnh viện, nơi khám sàng lọc, tổ chức điều trị cho bệnh nhân mắc COVID-19 và tổ chức cách ly cho người tiếp xúc F1 với bệnh nhân mắc COVID-19.

Do đó, công tác chuẩn bị các nguồn lực cho các bệnh viện là quan trọng số 1, là yếu tố quyết định trong cuộc chiến chống dịch COVID-19. Cần phát hiện sớm, điều trị sớm để ngăn chặn lây nhiễm ra cộng đồng.

Trên cơ sở phân tích những nguồn lây, nhất là nguy cơ từ những công dân từ nước ngoài về, lây chéo trong các bệnh viện, trung tâm cách ly, liên quan đến quá trình đi lại của người dân, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố khuyến cáo từ nay đến 5/4, người dân nên thường xuyên ở nhà, nếu phải ra đường giữ khoảng cách an toàn để phòng ngừa COVID-19.

Các cơ quan công sở, trung tâm thương mại... thực hiện nghiêm túc biện pháp phòng bệnh, tăng cường hội họp trực tuyến, hạn chế đến cơ quan. Người cách ly tuân thủ tuyệt đối quy định cách ly, người nhà không nên tiếp tế lương thực thực phẩm do các cơ sở cách ly đáp ứng đủ nhu cầu để hạn chế nguy cơ lây nhiễm.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố đề nghị trong 2 tuần tới, cần tập trung mọi nguồn lực, công sức để phát hiện, khoanh vùng, xét nghiệm, quản lý khu cách ly tập trung, khu vực bệnh viện, không để xảy ra lây nhiễm chéo virus gây bệnh COVID-19 trong cộng đồng.

Nguồn báo 24h         

07
11 2019
Chủ tịch Nguyễn Ngọc Bảo cùng đoàn công tác làm việc với các tổ chức HTX tại Nhật Bản Viết bởi Lê Văn Đồng
Chuyên mục chính: Tin tức Chuyên mục: Tin tức - Sự kiện Ngày đăng ?

Ngày 6/11, trong khuôn khổ chuyến công tác tại Nhật Bản, Đoàn công tác Liên minh HTX Việt Nam (VCA) do đồng chí Nguyễn Ngọc Bảo, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam dẫn đầu làm việc với Liên đoàn HTX nông nghiệp quốc gia Nhật Bản (JA- Zennoh) và các tổ chức Liên đoàn HTX tại Nhật Bản.

Chủ tịch Nguyễn Ngọc Bảo cùng Đoàn công tác làm việc tại Liên đoàn HTX nông nghiệp quốc gia Nhật Bản (JA- Zennoh)

Liên minh HTX Việt Nam và Liên đoàn HTX nông nghiệp quốc gia Nhật Bản (JA- Zennoh) cùng trao đổi và tìm hiểu, nghiên cứu về thị trường nông nghiệp Nhật Bản nói chung và khả năng xúc tiến, hợp tác thương mại và đầu tư, xuất nhập khẩu hàng hóa, máy móc nông nghiệp trong khu vực HTX của Việt Nam và Nhật Bản.

JA- Zennoh làm việc trong lĩnh vực nông nghiệp, vì lợi ích của nông dân trên toàn quốc, cấp quốc gia. Liên đoàn thay mặt các HTX trên toàn Nhật Bản nhập khẩu nguyên liệu phục vụ sản xuất từ nước ngoài. Mô hình Liên đoàn có hệ thống 20 công ty ở nước ngoài và 118 công ty trực thuộc tại Nhật Bản.

Tại buổi làm việc, T.S Nguyễn Ngọc Bảo, Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam giới thiệu về hệ thống Liên minh HTX Việt Nam, khu vực kinh tế hợp tác, HTX tại Việt Nam. Đoàn công tác mong muốn được học tập kinh nghiệm và hợp tác kinh doanh cùng JA- Zennoh. Chủ tịch Nguyễn Ngọc Bảo đề nghị JA- Zennoh quan tâm tới xúc tiến, đầu tư tại thị trường Việt Nam.

Chủ tịch Nguyễn Ngọc Bảo cùng Đoàn công tác làm việc Vụ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tổ chức hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA)

Ngay sau đó, Đoàn công tác làm việc với ông Koji MAKINO, Vụ trưởng Vụ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tổ chức hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA).

Hai bên cùng trao đổi về cơ hội và giải pháp hỗ trợ và hợp tác phát triển khu vực kinh tế HTX Việt Nam và Nhật Bản; đề xuất JICA tạo điều kiện để VCA tham gia vào các dự án hỗ trợ phát triển HTX tại Việt Nam; tạo điều kiện để các cán bộ của hệ thống VCA tham gia các khóa đào tạo do JICA tổ chức hàng năm; hỗ trợ chuyên gia KHKT, xúc tiến, hợp tác thương mại và đầu tư trong khu vực HTX của Việt Nam và Nhật Bản; hỗ trợ tình nguyện viên theo nhu cầu của hệ thống VCA.

Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam đề nghị JICA và JICA Hà Nội hợp tác triển khai cùng VCA- đơn vị tư vấn, hỗ trợ, cung cấp trực tiếp cho các HTX. Ông Koji MAKINO cho biết, sau buổi làm việc JICA Nhật Bản sẽ có văn bản gửi JICA Hà Nội và các chuyên gia đang làm việc tại Việt Nam về các hoạt động hợp tác sẽ triển khai với VCA.

Chủ tịch Nguyễn Ngọc Bảo cùng Đoàn công tác làm việc tại Liên đoàn Bảo hiểm các HTX tiêu dùng Nhật Bản (JCIF)

Chiều cùng ngày, Chủ tịch Nguyễn Ngọc Bảo và Đoàn công tác làm việc với Liên đoàn Bảo hiểm các HTX tiêu dùng Nhật Bản (JCIF). Để tìm hiểu về hệ thống và hoạt động của Liên đoàn và các HTX trong lĩnh vực bảo hiểm; khả năng thành lập và phát triển HTX bảo hiểm trong lĩnh vực tiêu dùng/thương mại tại Việt Nam.

Ông Toshihito Kokubun- Tổng giám đốc JCIF cho biết Liên đoàn đại diện cho 153 HTX tiêu dùng thành viên trên cả nước Nhật Bản, cung cấp các dịch vụ bảo hiểm cho thành viên của các HTX. Đối tượng bảo hiểm là khách hàng của HTX tiêu dùng, chủ yếu là phụ nữ, nội trợ, trẻ em (là thành viên của HTX). Liên đoàn cung cấp các sản phẩm bảo hiểm: BH y tế, sức khỏe, BH nhân thọ, BH nhà cả... Kênh bán hàng tại hệ thống siêu thị hoặc có nhân viên giao hàng.

Chủ tịch Nguyễn Ngọc Bảo cùng Đoàn công tác làm việc tại Liên đoàn Bảo hiểm các HTX nông nghiệp Nhật Bản (Zenkyoren)

Điểm đến tiếp theo, Đoàn công tác làm việc với Liên đoàn Bảo hiểm các HTX nông nghiệp Nhật Bản (Zenkyoren). Ông Fumio Yanai- Chủ tịch Liên đoàn và ông Hironori Ishitora tiếp và làm việc cùng đoàn công tác.

Hai bên cùng trao đổi, tìm hiểu về hệ thống và hoạt động của Liên đoàn và các HTX trong lĩnh vực bảo hiểm; khả năng thành lập và phát triển HTX bảo hiểm trong lĩnh vực nông nghiệp tại Việt Nam.
Một số hình ảnh của Đoàn công tác ngày 6/11 tại Nhật Bản: 

 Tin báo VCA     

22
05 2017
Giáo viên 2 năm không hoàn thành nhiệm vụ thì cho nghỉ Viết bởi Lê Văn Đồng
Chuyên mục chính: Tin tức Chuyên mục: Tin tức - Sự kiện Ngày đăng ?

Đội ngũ công chức, viên chức trong ngành Giáo dục khác với công viên chức thông thường.

Tại buổi làm việc với ngành giáo dục để trao đổi về nhiều vấn đề gợi mở cho Đề án đổi mới cơ chế quản lý, cơ chế tài chính, tổ chức lại hệ thống đơn vị sự nghiệp công lập vào chiều 20/5, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ cho biết: 


Nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 đã xác định cơ cấu lại các đơn vị sự nghiệp công là 1 trong 5 nhiệm vụ trọng tâm của cơ cấu lại nền kinh tế. Trên cơ sở đó, Trung ương đã giao Ban Cán sự đảng Chính phủ nghiên cứu, xây dựng Đề án để trình Hội nghị Trung ương lần thứ 6 vào tháng 10/2017.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ khẳng định đây là cơ hội “chưa từng có” để ngành giáo dục đổi mới hệ thống và phát triển mạnh mẽ.

Bởi mục tiêu của đổi mới cơ chế quản lý và tổ chức lại hệ thống là để hệ thống tinh gọn, ít đầu mối hơn nhưng hoạt động với chất lượng cao hơn, thúc đẩy xã hội hóa các dịch vụ công lập.
 
Được biết, hiện nay lĩnh vực giáo dục và đào tạo có tới hơn 1,2 triệu lao động - đông đảo nhất trong khối dịch vụ công.

Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ (bên trái) làm việc với lãnh đạo ngành giáo dục (Ảnh: Xuân Trung)

Trao đổi với lãnh đạo ngành giáo dục về vấn đề quy hoạch mạng lưới, Phó Thủ tướng chỉ rõ bất cập, các trung tâm giáo dục thường xuyên hay cơ sở 2 của các trường đại học mở ra ở nhiều nơi trong khi nhu cầu thực tế không có. 

Trung tâm giáo dục thường xuyên rất nhiều, ở đâu cũng có trong khi hiện nay không còn nhiều nhu cầu học dẫn đến lãng phí. Như ở vùng Tây Nguyên đã có Đại học Tây Nguyên nhưng nhiều trường vẫn mở cơ sở 2 ở Tây Nguyên" - Phó Thủ tướng nêu ví dụ.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ cho biết, Bộ đã có chủ trương sắp xếp lại toàn bộ theo hướng không phải theo hành chính, phân theo công tư mà quy hoạch theo ngành.

Theo đó, các trường đại học và cụm đại học thay vì rải rác khắp nơi sẽ được tập trung thành các cụm, vùng để đào tạo tốt nhất. Bộ cũng đã xây dựng xong các chuẩn để tiến hành quy hoạch.

Đây sẽ là khung với các trường mới thành lập đồng thời là cơ sở để rà soát lại các trường đang hoạt động.

Đồng thời, quan điểm của Bộ Giáo dục và Đào tạo là tổ chức, sắp xếp lại các đơn vị, nguồn lực của ngành Giáo dục, không phải mục tiêu chính là giảm biên chế hay tiết kiệm tiền mà mục đích là nâng cao chất lượng giáo dục, trên sở cơ cấu lại, tổ chức lại những gì bất hợp lý; tháo gỡ những tắc nghẽn, thậm chí có nhiều việc không cần đến tiền.

Riêng với các trường sư phạm, Bộ trưởng nêu ra một thực tế kéo dài khoảng 5 - 7 năm nay, các trường này gần như không được quan tâm đúng mức và đúng tính chất của trường sư phạm, dẫn đến trường phải tự xoay sở một cách yếu ớt. 

Đầu vào trường sư phạm không được tốt; trong quá trình đào tạo, tổ chức cũng chưa được đầy đủ; khi ra trường, sinh viên vào được các trường phổ thông rất khó khăn, nên học sinh học sư phạm ít, chất lượng thấp; khi ra trường vào đúng ngành không nhiều, đây là một sự lãng phí.

Theo Bộ trưởng, việc rà soát, quy hoạch chuẩn sư phạm theo hướng rà soát sắp xếp lại hệ thống, tập trung vào một số trường sư phạm quốc gia, trọng điểm để đầu tư. Còn các trường cao đẳng sư phạm hay khoa sư phạm các nơi là vệ tinh để thực hiện đào tạo lại đội ngũ giáo viên các tỉnh. 

Hướng của chúng tôi là sư phạm phải gắn với giáo viên, với trường phổ thông chứ không phải thông qua thị trường, để trong quá trình đào tạo bồi dưỡng và quá trình sử dụng giống như là trường y và bệnh viện. 

Đây là mối quan hệ trực tiếp, chất lượng, giảm được khâu trung gian. Nhu cầu của người học gắn với người sử dụng, từ đấy tạo nguồn thu cho các trường sư phạm
” – Bộ trưởng chia sẻ.

Thí điểm hợp đồng lao động giáo viên 

Tại buổi làm việc, vấn đề băn khoăn được Bộ trưởng đưa ra là tuyển dụng giáo viên, theo Bộ trưởng Nhạ phần lớn, nơi có nhu cầu tuyển dụng là các nhà trường, biết giáo viên thừa thiếu như thế nào để chủ động lên kế hoạch thì trường lại bị động. 

Vì người tuyển thường là Ủy ban nhân dân huyện hay Sở, tuyển theo kế hoạch chung, thậm chí tuyển gộp rồi phân về cho trường ký hợp đồng. Dẫn đến vênh nhau về chuyên môn, thừa thiếu cục bộ.

Đội ngũ công chức, viên chức trong ngành Giáo dục khác với công viên chức thông thường.

Trong luật viên chức có hợp đồng làm việc. Nếu hợp đồng làm việc 2 năm liền không hoàn thành thì cho nghỉ.

Tôi muốn nhấn mạnh là phải thực hiện nghiêm túc hợp đồng làm việc này và đẩy mạnh cho các trường phổ thông được tự chủ, còn không được tự chủ, không được hợp đồng”, Bộ trưởng khẳng định.

Và khi các trường phổ thông được tự chủ thì trường sẽ được quyền chủ động tuyển người và chủ động đánh giá cán bộ để xem xét nếu cứ 2 năm giáo viên đó không hoàn thành thì cho nghỉ, như vậy đã là tiến bộ.

Tiến tới thí điểm hợp đồng lao động giáo viên, việc này phải có lộ trình, từng bước, sau đó mới nhân rộng”, Bộ trưởng Nhạ cho biết. 

Bộ trưởng đánh giá, việc hợp đồng lao động giáo viên ở các trường tư thục rất tốt nên “thị trường lao động” là giáo viên trường công lập cũng cần như trường tư để hướng đến sự linh hoạt. Vì đây là tiền đề rất quan trọng để đẩy mạnh xã hội hóa. 

Các trường phổ thông, công tư đều lấy chất lượng và chuẩn mực giáo viên làm chính.

Quan điểm của chúng tôi, trước hết phải nhấn mạnh giao quyền tự chủ cho các trường phổ thông để họ được quyền quyết định trong tuyển dụng giáo viên, tránh bất cập, vênh giữa nhu cầu với thực tế với tính chất công việc” – Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ nói.

Nguồn: giaoduc.net.vn