07
06 2019
Kết quả rèn luyện toàn khóa(2016-2019) Viết bởi Công tác học sinh - sinh viên
Chuyên mục chính: Kết quả học tập Chuyên mục: Rèn luyện Ngày đăng ?

Phòng công tác học sinh sinh viên niêm yết kết quả rèn luyện toàn khóa 2016-2019. Sinh viên vào xem, có gì thắc mắc phản hồi về phòng Công tác học sinh sinh viên trước ngày 12/06/2019 theo số điện thoại 0243.6785.193 để xử lý.Hết thời gian nêu trên nếu Sinh viên không có thắc mắc thì kết quả trên sẽ được ghi vào bảng điểm của sinh viên tốt nghiệp ra trường

Chi tiết tải xem tại đây: