Các quy định, quy chế

21
05 2019
Hướng dẫn thi đua - khen thưởng năm 2019 Viết bởi Tổ chức - Hành chính
Chuyên mục chính: Văn bản của Nhà trường Chuyên mục: Các quy định, quy chế Ngày đăng ?

Chi tiết tải tại đây :

21
05 2019
Quy định về quản lý lao động và quy chế xếp loại lao động Viết bởi Tổ chức - Hành chính
Chuyên mục chính: Văn bản của Nhà trường Chuyên mục: Các quy định, quy chế Ngày đăng ?

      Nhà trường đã ban hành quy định về quản lý lao động và quy chế xếp loại lao động. Đề nghị Trưởng các đơn vị triển khai đến các cán bộ viên chức trong đơn vị mình biết và thực hiện.

Quy định về quản lý lao động : Chi tiết tải tại đây.

Quy chế xếp loại lao động : Chi tiết tải tại đây.

10
05 2019
Dự thảo Quy chế xếp loại lao động của Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Trung ương Viết bởi Tổ chức - Hành chính
Chuyên mục chính: Văn bản của Nhà trường Chuyên mục: Các quy định, quy chế Ngày đăng ?

Các đơn vị đóng góp ý kiến bằng văn bản gửi về phòng Tổ chức - Hành chính trước ngày 15 - 05 - 2019.

Chi tiết tải tại đây :

10
05 2019
Dự thảo Quy định quản lý lao động của Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Trung ương Viết bởi Tổ chức - Hành chính
Chuyên mục chính: Văn bản của Nhà trường Chuyên mục: Các quy định, quy chế Ngày đăng ?

Các đơn vị đóng góp ý kiến bằng văn bản gửi về phòng Tổ chức - Hành chính trước ngày 15 -  05 - 2019.

Chi tiết tải tại đây :

23
05 2018
Dự thảo đề án " Kiện toàn tổ chức - hoạt động tiến tới tự chủ tài chính giai đoạn 2019 - 2025" Viết bởi Tổ chức - Hành chính
Chuyên mục chính: Văn bản của Nhà trường Chuyên mục: Các quy định, quy chế Ngày đăng ?

Tải nội dung tại đây

25
01 2018
Dự thảo đề án: "Tuyển sinh cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp năm 2018" Viết bởi Lê Văn Đồng
Chuyên mục chính: Văn bản của Nhà trường Chuyên mục: Các quy định, quy chế Ngày đăng ?

       

Ban tuyển sinh & TVGTVL thông báo đến cán bộ, giảng viên Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Trung ương nội dung dự thảo đề án: "Tuyển sinh cao đẳng, trung cấp hệ chính quy năm 2018".

        Đề nghị cán bộ, giảng viên nghiên cứu nội dung và cho ý kiến đóng góp cho bản dự thảo đề án tuyển sinh, về Ban tuyển sinh & TVGTVL để tổng hợp và trình trong hội nghị cán bộ viên chức Nhà trường.

Tải nội dung đề án: Download

Ban tuyển sinh & TVGTVL

23
01 2018

Phòng Tổ chức - Hành chính thông báo đến cán bộ, giảng viên, các đơn vị trong Nhà trường nghiên cứu bản dự thảo sửa đổi lần 1 "Quy định quản lý lao động cán bộ, viên chức Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Trung ương".

Đề nghị các đơn vị triển khai đến toàn thể cán bộ, viên chức trong đơn vị nghiên cứu cụ thể nội dung của Quy định và đóng góp ý kiến cho bản dự thảo về Phòng Tổ chức - Hành chính theo quy định.

Tải nội dung của Quy định: Download

Phòng Tổ chức - Hành chính

 

Về chúng tôi

Trường CĐ Kinh tế - Kỹ thuật TW

Dương Xá - Gia Lâm - Hà Nội

Phụ trách: Ban Biên tập

Quản trị: Trung tâm Bồi dưỡng & Đào tạo trực tuyến

 

09193235
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Last Week
This Month
Last Month
Tất cả
4198
13097
17295
9080680
197229
403520
9193235
Your IP: 3.94.202.6
Server Time: 2019-10-15 07:09:12