Các thông báo

27
11 2017
Thông báo: V/v Thống kê thực hiện công tác giảng viên kỳ I năm học 2017 - 2018 Viết bởi Phạm Đức Quang
Chuyên mục chính: Văn bản của Nhà trường Chuyên mục: Các thông báo Ngày đăng ?

Ngày 22 tháng 11 năm 2017, Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Trung ương đã ban hành thông báo về việc "Thống kê thực hiện công tác giảng dạy kỳ I năm học 2017 - 2018".

Phòng Hành chính - Tổ chức đề nghị các Khoa; Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học, thông báo đến giảng viên đơn vị mình biết để căn cứ thực hiện theo quy định.

Nội dung thông báo: Download

Phòng Hành chính - Tổ chức

03
08 2017
Thông báo: "Kế hoạch thực hiện qui trình nhập học năm học 2017 - 2018" Viết bởi Phạm Đức Quang
Chuyên mục chính: Văn bản của Nhà trường Chuyên mục: Các thông báo Ngày đăng ?

Ngày 26 tháng 7 năm 2017, Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Trung ương đã ban hành "Kế hoạch thực hiện qui trình nhập học năm học 2017 - 2018".

Giao cho Phòng Công tác Học sinh - Sinh viên làm đầu mối phối hợp các đơn vị trong nhà trường, để thực hiện đúng qui trình nhập học năm học 2017 - 2018 một cách thuận lợi nhất, nhanh nhất cho các em học sinh - sinh viên.

Phòng Công tác Học sinh - Sinh viên đề nghị các đơn vị trong nhà trường nghiên cứu kế hoạch để phối hợp thực hiện và làm căn cứ thực hiện công tác nhập học cho học sinh - sinh viên năm học 2017 - 2018.

Tải nội dung kế hoạch: Download

Phòng Công tác Học sinh - Sinh viên

25
07 2017
Thông báo "Tổng hợp kế hoạch công tác giảng viên kỳ I năm học 2017 - 2018" Viết bởi Phạm Đức Quang
Chuyên mục chính: Văn bản của Nhà trường Chuyên mục: Các thông báo Ngày đăng ?

Phòng Tổ chức - Hành chính thông báo đến các Khoa; Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học nội dung thông báo số 179/TB-TCĐKTKTTW về việc tổng hợp kế hoạch công tác giảng viên kỳ I năm học 2017 - 2018.

Phòng đề nghị các Khoa; Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học căn cứ nội dung thông báo thực hiện đúng theo thời gian và mẫu biểu quy định.

Tải nội dung thông báo tại đây: Download

Phòng Tổ chức - Hành chính

09
06 2017
Thông báo thực hiện chế độ nghỉ hè, nghỉ phép đối với cán bộ - giảng viên năm 2017 Viết bởi Phạm Đức Quang
Chuyên mục chính: Văn bản của Nhà trường Chuyên mục: Các thông báo Ngày đăng ?

Ngày 08 tháng 06 năm 2017, Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Trung ương đã ban hành thông báo số 158 về việc thực hiện chế độ nghỉ hè, nghỉ phép đối với cán bộ - giảng viên năm 2017.

Phòng Tổ chức - Hành chính đề nghị các đơn vị, các cán bộ - giảng viên căn cứ thông báo đề thực hiện theo quy định.

Tải nội dung thông báo: Download

Phòng Tổ chức - Hành chính

26
05 2017
Thông báo: Danh sách dự kiến cán bộ, giảng viên nâng lương và phụ cấp thâm niên nhà giáo 6 tháng cuối năm 2017 Viết bởi Phạm Đức Quang
Chuyên mục chính: Văn bản của Nhà trường Chuyên mục: Các thông báo Ngày đăng ?

Phòng Tổ chức - Hành chính Thông báo đến cán bộ, giảng viên trong Nhà trường Danh sách dự kiến cán bộ, giảng viên nâng lương và phụ cấp thâm niên nhà giáo biết và có ý kiến phản hồi để làm căn cứ thực hiện theo đúng thời gian quy định.

Danh sách dự kiến: Download

Phòng Tổ chức - Hành chính

21
04 2017
Nội dung Hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng và Đánh giá phân loại cán bộ, viên chức năm 2017 Viết bởi Phạm Đức Quang
Chuyên mục chính: Văn bản của Nhà trường Chuyên mục: Các thông báo Ngày đăng ?

Ngày 20 tháng 4 năm 2017 Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Trung ương đã ban hành Hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng và Đánh giá phân loại cán bộ, viên chức năm 2017.

Phòng Tổ chức - Hành chính đề nghị các đơn vị, cán bộ, giảng viên nghiên cứu nội dung hướng dẫn để căn cứ thực hiện và gửi đăng ký về Phòng Tổ chức - Hành chính đúng thời gian quy định.

Nội dung hướng dẫn: Download

Phòng Tổ chức - Hành chính

20
01 2017
Thông báo: Kế hoạch trực sẵn sàng chiến đấu của lực lượng tự vệ" bảo vệ tết Đinh Dậu năm 2017 Viết bởi Phạm Đức Quang
Chuyên mục chính: Văn bản của Nhà trường Chuyên mục: Các thông báo Ngày đăng ?

Ngày 19 tháng 1 năm 2017. BCHQS Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Trung ương đã ban hành "Kế hoạch trực sẵn sàng chiến đấu của lực lượng tự vệ" bảo vệ tết Đinh Dậu năm 2017.

BCHQS thông báo đến các đồng chí có trong danh sách căn cứ kế hoạch để thực hiện theo nhiệm vụ đã được phân công.

Tải nội dung kế hoạch tại đây: Download

Ban chỉ huy Quân sự trường

 

Về chúng tôi

Trường CĐ Kinh tế - Kỹ thuật TW

Dương Xá - Gia Lâm - Hà Nội

Phụ trách: Ban Biên tập

Quản trị: Trung tâm Bồi dưỡng & Đào tạo trực tuyến

 

06147369
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Last Week
This Month
Last Month
Tất cả
2128
6320
2128
6107485
52213
197852
6147369
Your IP: 54.84.236.168
Server Time: 2018-12-10 08:10:18