Thông báo

03
01 2020
Danh sách dự kiến Cán bộ - Giảng viên nâng bậc lương thường xuyên 6 tháng đầu năm năm 2020 Viết bởi Tổ chức - Hành chính
Chuyên mục chính: Công tác sinh viên Chuyên mục: Thông báo Ngày đăng ?

Thông báo danh sách dự kiến Cán bộ - Giảng viên nâng bậc lương thường xuyên, phụ cấp thâm niên vượt khung 6 tháng đầu năm năm 2020. Cán bộ - Giảng viên có ý kiến góp ý, phản hồi về Phòng Tổ chức - Hành chính thời gian trước ngày 07/01/2020.

Chi tiết danh sách tải tại đây:

09
07 2019
Đề án vị trí việc làm và Phụ lục vị trí việc làm Viết bởi Tổ chức - Hành chính
Chuyên mục chính: Công tác sinh viên Chuyên mục: Thông báo Ngày đăng ?

          Nhà trường đã tổ chức họp Cán bộ chủ chốt ngày 18 tháng 06 năm 2019 để xin ý kiến đóng góp vào Đề án vị trí việc làm. Phòng Tổ chức - Hành chính đã chỉnh sửa một số nội dung theo đóng góp của Lãnh đạo các đơn vị và giửi lên trang wed trường xin ý kiến lần 2.

          Đề nghị các đơn vị đóng góp ý kiến bằng văn bản và gửi về Phòng Tổ chức - Hành chính trước ngày 15 tháng 07 năm 2019.

Chi tiết tải tại đây : Đề án vị trí việc làm

                               Phụ lục vị trí việc làm

18
06 2019
Thông báo về việc nghỉ hè , nghỉ phép năm 2019 Viết bởi Tổ chức - Hành chính
Chuyên mục chính: Công tác sinh viên Chuyên mục: Thông báo Ngày đăng ?

Chi tiết tải tại đây :

31
05 2019
Thông báo về việc trưng tập cán bộ làm việc tại một số Ban thuộc Liên minh HTX Việt Nam Viết bởi Tổ chức - Hành chính
Chuyên mục chính: Công tác sinh viên Chuyên mục: Thông báo Ngày đăng ?

Thông báo và đơn xin làm việc : Tải tại đây

10
08 2017
Thông báo: "Chuyển địa điểm các lớp K7; K8 nội thành" Viết bởi Lê Văn Đồng
Chuyên mục chính: Công tác sinh viên Chuyên mục: Thông báo Ngày đăng ?

 

- Được sự nhất trí của Ban giám hiệu.

- Phòng Công tác Học sinh - Sinh viên thông báo đến cán bộ; giảng viên; học sinh - sinh viên. Kể từ ngày 14/8/2017, học sinh - sinh viên nội thành học tại địa điểm 169 Nguyễn Ngọc Vũ - Trung Hòa - Cầu Giấy - Hà Nội chuyển đến địa điểm: 140 - 142 Bùi Xương Trạch - Khương Đình - Thanh Xuân - Hà Nội (Phòng học 201; 202).

Vậy Phòng Công tác Học sinh - Sinh viên trân trọng thông báo đến cán bộ; giảng viên; học sinh - sinh viên biết để thực hiện.

Phòng Công tác Học sinh - Sinh viên

10
10 2016
Thông báo Quyết định giao công tác Giáo viên chủ nhiệm Viết bởi Lê Văn Đồng
Chuyên mục chính: Công tác sinh viên Chuyên mục: Thông báo Ngày đăng ?

Ngày 30 tháng 9 năm 2016 Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Trung ương đã ban hành Quyết định số 479/QĐ-CĐKTKTTW, Giao công tác Giáo viên chủ nhiệm cho Phòng Công tác Học sinh - Sinh viên, bắt đầu từ ngày 01 tháng 10 năm 2016.

Phòng Công tác Học sinh - Sinh viên Thông báo số 11/TB-CTHSSV đến Các đơn vị trong Nhà trường; Cán bộ; Giảng viên về việc phân công các đồng chí chuyên viên trong phòng làm công tác Giáo viên chủ nhiệm. Các đồng chí Giáo viên chủ nhiệm sẽ chịu trách nhiệm về mọi vấn đề liên quan đến lớp mình chủ nhiệm, nếu cần khai thác thông tin hay có công việc liên quan đề nghị các đồng chí cán bộ; giảng viên liên hệ trực tiếp đồng chí Giáo viên chủ nhiệm có tên trên (danh sách đính kèm).

Xem nội dung cụ thể tại đây:

- Quyết định: Download

- Danh sách: Download

- Thông báo: Download

Phòng Công tác Học sinh - Sinh viên