Khoa Cơ bản

17
06 2013

KHOA CƠ BẢN

LÃNH ĐẠO KHOA

Trưởng khoa:             ThS. Nguyễn Như Trung

Phó trưởng khoa:       ThS. Nguyễn Thanh Nam

I. Chức năng, nhiệm vụ:

1. Chức năng:

Tham mưu cho Hiệu trưởng về công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học, biên soạn giáo trình, tài liệu học tập thuộc các ngành và chuyên ngành được giao. Thực hiện đào tạo theo sự phân công, phân cấp của trường và của khoa.

2. Nhiệm vụ:

2.1. Tổ chức thực hiện quá trình đào tạo, kế hoạch giảng dạy, học tập và các hoạt động giáo dục khác theo chương trình, kế hoạch giảng dạy của nhà trường.

2.2. Tổ chức hoạt động khoa học và công nghệ; chủ động khai thác các dự án hợp tác, phối hợp với các tổ chức khoa học và công nghệ, cơ sở sản xuất kinh doanh, gắn đào tạo với nghiên cứu khoa học, sản xuất kinh doanh và đời sống xã hội.

2.3. Phân công giảng viên giảng dạy; quản lý giảng viên về nội dung, thời gian, phương pháp, chất lượng giảng dạy.

2.4. Tổ chức biên soạn chương trình, đề cương, giáo trình môn học, tài liệu giảng dạy do Hiệu trưởng giao. Tổ chức nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy, học tập; đề xuất xây dựng kế hoạch bổ sung, bảo trì thiết bị dạy học, thực hành, thực tập và thực nghiệm khoa học.

2.5. Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện việc đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho giảng viên thuộc khoa.

2.6. Phối hợp các đơn vị chức năng thực hiện việc thi hết học phần, thi tốt nghiệp thuộc khoa quản lý theo kế hoạch chung của trường. Quản lý các tư liệu, tài liệu ngành và chuyên ngành thuộc đơn vị.

2.7. Tổ chức thực hiện quy chế dân chủ và duy trì kỷ luật lao động trong đơn vị.

2.8. Quản lý và phân công việc ra đề kiểm tra và đề thi, việc coi thi, chấm thi theo đúng quy chế.

2.9. Phối hợp với các đơn vị tổ chức đánh giá công tác giảng dạy của giảng viên, nhằm đảm bảo chất lượng đội ngũ giảng dạy.

2.10. Đề xuất bổ sung, chỉnh sửa và xây dựng mục tiêu, nội dung chương trình đào tạo phù hợp với ngành nghề đào tạo.

2.11. Thực hiện các hoạt động hợp tác và đối ngoại trong phạm vi chức năng, quyền hạn của đơn vị.

2.12. Quản lý học sinh, sinh viên và xác nhận các giấy tờ cho học sinh, sinh viên thuộc khoa trong phạm vi được phân cấp.

2.13. Đề xuất giải pháp thực hiện để phát triển Trường.

2.14. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Hiệu trưởng.

II. Hoạt động của đơn vị:

Khoa Cơ Bản hiện nay đã và đang thực hiện các hoạt động giảng dạy và sinh hoạt chuyên môn theo nhiệm vụ được nhà trường phân công

III. Tổ chức bộ máy: Số lượng cán bộ, giảng viên: 18 đồng chí

STT

Họ và tên

Chức vụ

Học vị

1

Nguyễn Như Trung

Trưởng khoa

Thạc sĩ

2

Nguyễn Thanh Nam

Phó Trưởng khoa

Thạc sĩ

3

Phạm Thị Bích Dung

Tổ trưởng TBM

Thạc sĩ

4

Hoàng Thị Minh

Tổ trưởng TBM

Thạc sĩ

5

Nguyễn Thị Tâm

Giảng viên

Thạc sĩ

6

Nguyễn Chí Hải

Giảng viên

Thạc sĩ

7

Bùi Văn Đẳng

Giảng viên

Thạc sĩ

8

Trần Công Dũng

Giảng viên

Thạc sĩ

9

Đinh Xuân Đức

Giảng viên

Cử nhân

10

Nguyễn Thị Hương

Giảng viên

Cử nhân

11

Phan Thị Như Hà

Giảng viên

Thạc sĩ

12

Tạ Thị Hà

Giảng viên

Thạc sĩ

13

Phạm Thị Hồng Xuyến

Giảng viên

Thạc sĩ

14

Phạm Thị Linh Nhâm

Giảng viên

Cử nhân

15

Trần Thị Minh Huệ

Giảng viên

NCS

16

Nguyễn Hiệp

Giảng viên

NCS

17

Nguyễn Minh Cương

Giảng viên

Cử nhân

18

Nguyễn Ngọc Diệu Linh

Giáo vụ khoa

Cử nhân

 

Địa chỉ liên hệ: Văn phòng Khoa Cơ Bản, tầng 3 tòa nhà 3 tầng trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Trung Ương

Điện thoại:  (043) 6789473             Mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Về chúng tôi

Trường CĐ Kinh tế - Kỹ thuật TW

Dương Xá - Gia Lâm - Hà Nội

Phụ trách: Ban Biên tập

Quản trị: Trung tâm Bồi dưỡng & Đào tạo trực tuyến

 

07383781
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Last Week
This Month
Last Month
Tất cả
2355
7830
25932
7286322
222344
259661
7383781
Your IP: 18.212.83.37
Server Time: 2019-05-23 07:10:53