Lịch công tác

30
03 2020
Lịch công tác tuần 5 tháng 3/2020 Viết bởi Lê Văn Đồng
Chuyên mục: Lịch công tác Ngày đăng

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ - KỸ THUẬT TRUNG ƯƠNG

------------+0+------------

LỊCH CÔNG TÁC

(Từ 30/03/2020 đến 05/04/2020)

 

Ngày/ tháng

Nội dung

 

Người thực hiện

 

Thứ hai

30/3

Các đơn vị thực hiện nhiệm vụ theo kế hoạch

 

Thứ ba

31/3

Các đơn vị thực hiện nhiệm vụ theo kế hoạch

 

Thứ tư

01/4

Các đơn vị thực hiện nhiệm vụ theo kế hoạch

 

Thứ năm

02/4

Nghỉ Giỗ Tổ 10/3 âm lịch

 

Thứ sáu

03/4

Các đơn vị triển khai nhiệm vụ theo kế hoạch.

 

 

Lưu Ý:

Tổ phòng, chống dịch bệnh triển khai thực hiện nhiệm vụ theo chỉ đạo của các cấp lãnh đạo.

                                                                                      PHỤ TRÁCH TRƯỜNG

                                                                                                  PHÓ HIỆU TRƯỞNG

                                                                                                            (Đã ký)

                                                                                                                            

                                                                                        Nguyễn Danh Hùng