Các thông báo

19
03 2020

Sáng ngày 18/3/2020, tại Hội trường tầng 2 trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Trung ương, Chi bộ 5 long trọng tổ chức Đại hội Chi bộ lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2022. Tới dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Phạm Minh Đức – Phó Bí thư Đảng  ủy bộ phận – Phó Hiệu trưởng nhà trường; các Đại biểu khách mời và Đảng viên chi bộ. 

          Đại hội đã thông qua dự thảo báo cáo kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị nhiệm kỳ 2017- 2020 và phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp công tác lãnh đạo của chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022. Báo cáo đã đánh giá toàn diện những thành quả, điểm mạnh, điểm yếu và rút ra bài học kinh nghiệm qua việc thực hiện Nghị quyết của Chi bộ trong nhiệm kỳ qua.

         Tại Đại hội, các đại biểu đã tham gia thảo luận và thông qua phương hướng nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu nhằm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu mà Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 202 đã đề ra. Đại hội cũng thông qua Báo cáo kiểm điểm của cấp ủy chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020. Cùng với đó, Đại hội đã tham gia góp ý Dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng ủy nhà trường trình Đại hội Đảng bộ bộ phận nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Theo đó, mục tiêu cụ thể trong nhiệm kỳ 2020 – 2022 của chi bộ  là tiếp tục kiện toàn, nâng cao chất lượng đảng viên về đạo đức chính trị và chuyên môn phù hợp. Nâng cao tinh thần trách nhiệm, lãnh đạo thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ của từng bộ phận trong chi bộ. Lãnh đạo các đoàn thể hoạt động đạt hiệu quả cao, chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ.

         Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Phạm Minh Đức – Phó Bí thư Đảng ủy bộ phận – Phó Hiệu trưởng nhà trường, đánh giá cao kết quả đã đạt được của Chi bộ 5 trong nhiệm kỳ 2017 – 2020 vừa qua. Bên cạnh đó, đồng chí cũng có những ý kiến chỉ đạo sát sao giúp chi bộ lãnh đạo và triển khai thực hiện thắng lợi nghị quyết của Đại hội trong nhiệm kỳ tới 2020 – 2022.

          Với tinh thần dân chủ, trách nhiệm Đại hội đã xem xét lựa chọn những đảng viên tiêu biểu, có phẩm chất chính trị vững vàng bầu vào cấp ủy của chi bộ gồm 3 đồng chí, cùng các chức danh Bí thư và Phó bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022.

          Kết thúc Đại hội, toàn thể đảng viên của chi bộ nhất trí thông qua Nghị quyết và quyết tâm hoàn thành các nhiệm vụ chính trị mà Nghị quyết Đại hội đã đề ra trong nhiệm kỳ 2020 - 2022.

Một số hình ảnh tại Đại hội 

BTT - Thúy Ngà