Các thông báo

17
03 2020

Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Kế hoạch số 01/KH/ĐUBP về tổ chức Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020 – 2022 của Đảng ủy bộ phận Trường cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Trung Ương, ngày 16 tháng 3 năm 2020 chi bộ 1 đã long trọng tổ chức Đại hội lần thứ IV - nhiệm kỳ 2020-2022 với phương châm:“ Thắng thắn trung thực; dân chủ trí tuệ; Kỷ cương đoàn kết”. Đây là Chi bộ được Đảng ủy nhà trường lựa chọn làm điểm để chỉ đạo rút kinh nghiệm công tác tổ chức Đại hội chi bộ, nhiệm kỳ 2020-2022 trong toàn trường.

Dự Đại hội đồng chí Nguyễn Danh Hùng - Ủy viên Ban chấp hành Đảng ủy Liên minh HTX Việt Nam, bí thư Đảng ủy bộ phận, Phó hiệu trưởng phụ trách nhà trường; đồng chí Phạm Minh Đức – Phó bí thư Đảng ủy bộ phận, phó hiệu trưởng nhà trường, cùng các đồng chí trong Ban chấp hành Đảng ủy, bí thư, phó bí thư các chi bộ trực thuộc cùng 11 đồng chí đảng viên trong chi bộ.

Trong nhiệm kỳ 2017 - 2020 vừa qua, chi ủy chi bộ 1 luôn phát huy vai trò hạt nhân chính trị của tổ chức đảng, lãnh đạo 04 phòng chức năng là Phòng Tổ chức hành chính, phòng Tài chính kế toán, phòng Quản trị và phòng Bảo vệ & QLKTX hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, các mặt hoạt động khác như công tác lãnh đạo tư tưởng, công tác xây dựng đảng hoạt động đi vào chiều sâu, có hiệu quả. Chi ủy chi bộ đoàn kết nhất trí rất cao trong điều hành chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, bên cạnh đó cấp ủy cũng đã xây dựng được nhiều nội dung chuyên đề thiết thực trong giải quyết nhiệm vụ của các đơn vị để  đưa vào sinh hoạt, thảo luận sôi nổi. Động viên cán bộ đảng viên và quần chúng trong chi bô nhiệt tình với các hoạt động phong trào, phát huy được vai trò của mình đối với nhiệm vụ được giao, năng động sáng tạo trong công việc.

Với tinh thần dân chủ, thẳng thắn, Đại hội đã tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến vào Báo cáo tổng kết, chỉ rõ những tồn tại, nguyên nhân, rút ra những bài học kinh nghiệm của nhiệm kỳ trước để thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội chi bộ, nhiệm kỳ 2020 - 2022. Các tham luận trình bày tại Đại hội được đồng chí bí thư đảng ủy và các đại biểu khách mời đánh giá cao, có chất lượng, tập trung bàn thảo về những vấn đề nhằm nâng cao chất lượng công tác tham mưu, hiệu quả chất lượng công việc và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Bên cạnh đó, tại đại hội cũng đã được nghe những góp ý trách nhiệm, tâm huyết. thiết thực vào dự thảo báo cáo chính trị của Đảng ủy bộ phận nhà trường, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

 Phát biểu chỉ đạo đại hội, đồng chí Nguyễn Danh Hùng – Bí thư đảng bộ, phó hiệu trưởng phụ trách nhà trường - đánh giá cao công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội của chi bộ 1, ghi nhận kết quả chi bộ 1 đã đạt được trong thời gian qua. Đồng chí mong muốn nhiệm kỳ mới, chi bộ phát huy kết quả đạt được, đoàn kết, chủ động, sáng tạo, tập trung trí lực để thực hiện tốt hai nhiệm vụ trọng tâm là công tác Đảng và công tác chuyên môn, tham mưu có hiệu quả đối với các hoạt động của nhà trường.

(Đ/C: Nguyễn Danh Hùng Phát biểu tại đại hội)

Với tinh thần dân chủ, trách nhiệm Đại hội đã tiến hành bầu cấp ủy chi bộ gồm 03 đồng chí, cùng các chức danh bí thư, phó bí thư chi bộ nhiệm kỳ 2020 – 2022.

Đại hội kết thúc, đồng chí Nguyễn Danh Hùng đã tổng kết, đánh giá, rút kinh nghiệm công tác tổ chức đại hội điểm. Đây là dịp để các bí thư, phó bí thư chi bộ trực tiếp theo dõi tiến trình đại hội được trao đổi, học hỏi, ứng dụng vào quá trình chỉ đạo, tổ chức đại hội chi bộ mình, hướng tới thành công chung của đại hội đảng các cấp trong toàn Đảng bộ nhà trường.

Một số hình ảnh tại Đại hội !  

                                                                                                                                                BBT: Đức Hưng