Bài viết

17
01 2020
Kế hoạch Tổ chức Gặp mặt đầu xuân Canh Tý 2020 Viết bởi Lê Văn Đồng
Chuyên mục: Tin mới Ngày đăng

LIÊN MINH HTX VIỆT NAM

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CĐ KINH TẾ-KỸ THUẬT TW

Độc lập - Tự do – Hạnh phúc

Số: 34/KH - CĐKT-KTTW

Hà Nội, ngày 16  tháng  01  năm 2020

 

KẾ HOẠCH

V/v: Tổ chức Gặp mặt đầu xuân Canh Tý 2020

 
   

          1. Mục đích, yêu cầu

1.1. Mục đích

Nhằm tạo khí thế vui tươi, phấn khởi nhân dịp Tết đến, xuân về. Tạo điều kiện để các thầy, cô giáo gặp mặt, thăm hỏi, động viên nhau trong công tác và cuộc sống để cùng hoàn thành nhiệm vụ được giao năm 2020.

1.2. Yêu cầu

Đề nghị các cán bộ, giảng viên tham gia đầy dủ, đúng giờ, trang phục lịch sự.

2. Thời gian, địa điểm:

- Thời gian: 14h30 thứ năm, ngày Mùng 6 Tết, tức ngày 30 tháng 01 năm 2020.

- Địa điểm: Hội trường Thư viện tầng 2, Trường Cao đẳng Kinh tế-Kỹ thuật Trung ương

3. Thành phần:

- Đảng ủy, Ban Giám hiệu, Trưởng, phó các Phòng, Khoa, Ban, Trung tâm.

- Toàn thể cán bộ, giảng viên trong Nhà trường.

4. Phân công chuẩn bị

4.1. Phòng Tổ chức – Hành chính

Xây dựng kế hoạch tổ chức buổi gặp mặt đầu xuân; Xây dựng nội dung chương trình và dẫn chương trình; chuẩn bị bánh. kẹo, hoa,quả, trà, nước...; chủ trì và phối hợp với BCH công đoàn trong công tác phục vụ tại hội trường.

4.2. Phòng Quản trị:

- Chuẩn bị loa đài, trang âm, trực điện ở hội trường.

- Chuẩn bị hội trường: Vệ sinh, kê bàn ghế.

4.3. Trung tâm Bồi dưỡng và đào tạo trực tuyến:

- Chuẩn bị máy chiếu, màn chiếu, máy tính xách tay và trình chiếu.

- Chuẩn bị đường mạng kết nối internet phục vụ văn nghệ (karaoke).

- Chụp ảnh, viết bài đưa tin lên website Trường.

- Chuẩn bị market trình chiếu

 Nội dung market: Thiết kế trang trí, phông chữ, kiểu chữ hợp lý theo nội dung dưới đây:

LIÊN MINH HỢP TÁC XÃ VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ-KỸ THUẬT TRUNG ƯƠNG

 

GẶP MẶT ĐẦU XUÂN CANH TÝ 2020

 

Hà Nội, ngày 30 tháng 01 năm 2020

 

4.4. BCH Công đoàn:

Huy động các cá nhân sau tham gia công tác phục vụ hội trường:

(1) Nguyễn Thị Duyên.

(2) Đào Thị Trang.

(3) Vũ Thị Thúy Hà.

(4) Trần Thị Ninh Kiều.

Yêu cầu các phòng, trung tâm được phân công chuẩn bị, phải hoàn thành công việc trước 11h ngày 30 tháng 01 năm 2020; các các cá nhân được huy động tham gia công tác phục vụ, có mặt tại hội trường thư viện lúc 13h30 phút cùng ngày.

4.5. Phòng Tài chính - Kế toán

Chuẩn bị quà năm mới của Nhà trường mừng tuổi cán bộ, giảng viên.

4.6. Các Khoa, Phòng, Ban, Trung tâm:

- Thông báo tới các cán bộ, giảng viên trong thành phần đến dự đầy đủ, đúng thời gian.

Trên đây là Kế hoạch tổ chức gặp mặt đầu xuân Canh Tý năm 2020, Ban Giám hiệu yêu cầu các đơn vị, cá nhân có liên quan nghiêm túc thực hiện kế hoạch này.

 Nơi nhận:

- ĐU, BGH;

- Các khoa, phòng, ban, trung tâm;

- Website trường;

- Lưu VT, TCHC.

 

 

            PHỤ TRÁCH TRƯỜNG         

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

                          (Đã ký)

 

Nguyễn Danh Hùng

 

CHƯƠNG TRÌNH GẶP MẶT ĐẦU XUÂN CANH TÝ

14h30, ngày 30 tháng 01 năm 2020 ( Mùng 6 Tết)

 

1.    Chương trình văn nghệ mừng xuân mới.

2.    Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự:  Đồng chí Nguyễn Văn Xuân, Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính.

3.    Phát biểu chúc Tết đầu năm của đồng chí Nguyễn Danh Hùng, Phó Hiệu trưởng phụ trách trường.

4.    Liên hoan ngọt đầu năm.

5.    Tiếp tục chương trình văn nghệ mừng xuân.

6.    Bế mạc!

                                                                        BAN TỔ CHỨC

Về chúng tôi

Trường CĐ Kinh tế - Kỹ thuật TW

Dương Xá - Gia Lâm - Hà Nội

Phụ trách: Ban Biên tập

Quản trị: Trung tâm Bồi dưỡng & Đào tạo trực tuyến

 

Số truy cập:
12
Số bài viết:
442
Số Liên kết Web:
9
Số lượt xem:
4993233

Trang web hiện có:
102 khách & 0 thành viên trực tuyến

Số người trực tuyến: