LIÊN MINH HTX VIỆT NAM

TRƯỜNG CĐ KINH TẾ-KỸ THUẬT TW

Số:  317/QĐ - TrCĐKTKTTW

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

Hà Nội, ngày  20  tháng  08   năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

V/v: Sửa đổi một số điều Quy định mức thu học phí năm học 2019-2020

 
   

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ-KỸ THUẬT TW

         

Căn cứ Nghị định 86/2015/NĐ-CP ngày 02 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về việc quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn giảm học phí, hỗ trợ kinh phí học tập từ năm học 2015-2016 đến năm 2020-2021;

Căn cứ Thông tư số 09/2016/TTLT-BGDĐT- BTC –BLĐTBXH ngày 30 tháng 03 năm 2016 về việc hướng dẫn một số điều của Nghị định 86/2015/NĐ-CP ngày 02 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục quốc dân và chính sách miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015-2016 đến năm học 2020-2021;

Căn cứ Quyết định số 2414/BGD&ĐT-QĐ ngày 19 tháng 03 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thành lập Trường Cao đẳng Kinh tế-Kỹ thuật Trung ương trên cơ sở Trường Cán bộ HTX và Doanh nghiệp nhỏ;

Căn cứ Quyết định số 68/CĐKT-KTTW ngày 06 tháng 03 năm 2019 của Hiệu trưởng truờng Cao đẳng Kinh tế-Kỹ thuật Trung ương về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Trung ương;

Căn cứ Quyết định số 115/QĐ- TrCĐKTKTTW ngày 11 tháng 04 năm 2019 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật trung ương về việc Quy định mức thu học phí đối với học sinh sinh viên năm học 2019-2020;

Căn cứ Quyết định số 368/QĐ-TrCĐKTKTTW ngày 05 tháng 08 năm 2019 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật trung ương về việc ban hành Chương trình đào tạo Cao đẳng;

Căn cứ kết quả cuộc họp ngày  15 tháng  08  năm 2019 của Hội đồng nhà trường thống nhất mức thu học phí năm học 2019-2020 đối với học sinh sinh viên tuyển sinh năm 2019;

Xét đề nghị của Trưởng phòng Tài chính – Kế toán, Trưởng phòng Công tác học sinh- sinh viên.

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Sửa đổi một số nội dung của Quy định về mức thu học phí đối với học sinh, sinh viên năm học 2019-2020. (Nội dung sửa đổi kèm theo)

Điều 2: Quyết định này áp dụng cho năm học 2019-2020 đối với học sinh, sinh viên tuyển sinh năm 2019.

Điều 3:  Trưởng phòng Tài chính - Kế toán, Trưởng phòng Công tác học sinh, sinh viên, Trưởng phòng Quản lý đào tạo, Trưởng các khoa, phòng, ban, các trung tâm liên kết đào tạo có liên quan và toàn thể học sinh, sinh viên của trường chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

Nơi nhận:

        - Như điều 3 (để thực hiện);       

        - Ban Giám hiệu (để báo cáo)

        - Lưu VT, TC-KT.

KT. PHỤ TRÁCH TRƯỜNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

(đã ký)

 

Phạm Minh Đức

 

 

NỘI DUNG SỬA ĐỔI MỘT SỐ ĐIỀU

QUY ĐỊNH MỨC THU HỌC PHÍ NĂM HỌC 2019-2020

(Kèm theo Quyết định số 317 /QĐ- TrCĐKTKTTW ngày 20 tháng 08 năm 2019)

Điều 1: Sửa đổi mục 3 Điều 1 như sau

 

STT

Hệ đào tạo

Số tiền/ tín chỉ, ĐVT: đồng

A

HỌC SINH TỐT NGHIỆP THCS ĐI HỌC NGHỀ

1

Học phí học văn hóa

150.000/tháng (5 tháng/học kỳ)

2

Học phí học nghề

 

2.1

Hệ trung cấp

 

 

Học phí học nghề được miễn 100% theo quy định

 

2.2

Hệ Cao đẳng

 

 

Khối ngành kinh tế

236.000

 

Khối ngành kỹ thuật

283.000

B

HỌC SINH TỐT NGHIỆP THPT ĐI HỌC NGHỀ

I

Hệ trung cấp

 

 

Khối ngành kinh tế

206.000

 

Khối ngành kỹ thuật

246.000

II

Hệ Cao đẳng

 

 

Khối ngành kinh tế

224.000

 

Khối ngành kỹ thuật

268.000

III

            Cao đẳng liên thông

 

Khối ngành kinh tế

236.000

 

Khối ngành kỹ thuật

283.000

 

 • vtem skitter

  Các ngành đào tạo của trường

 • vtem skitter

  CHÀO MỪNG TÂN SINH VIÊN

 • vtem skitter

  Kỷ Niệm 130 năm Ngày Sinh Nhật Bác 19/05/1890-19/05/2020

 • vtem skitter

  KỶ NIỆM 90 NĂM THÀNH LẬP ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

 • vtem skitter

  LỄ BẾ GIẢNG VÀ TRAO BẰNG TỐT NGHIỆP

Giới thiệu về trường

Trường Cao Đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Trung ương là trường công lập với phương châm hành động chất lượng -  hiệu quả - tất cả vì học sinh và 36 năm kinh nghiệm trong công tác đào tạo, hiện trường có 10 chuyên ngành đào tạo ở 2 bậc Cao đẳng và Trung cấp chuyên nghiệp. Xem tiếp

Sứ mạng của Trường cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Trung ương

Đào tạo nguồn nhân lực có trình độ cao đẳng và các trình độ khác, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, hợp tác quốc tế góp phần phát triển kinh tế xã hội và thúc đẩy kinh tế hợp tác và hợp tác xã.    

THÔNG TIN TUYỂN SINH 2020

Lịch công tác

Lịch công tác tuần 4 tháng 5 năm 2020

Chi tiết tải tại đây:

Lịch công tác tuần 3 tháng 5 năm 2020

Chi tiết tải tại đây:

Lịch công tác tuần 2 tháng 5 năm 2020

Chi tiết tải tại đây:

Lịch công tác tuần 1 tháng 5 năm 2020

Chi tiết tải tại đây:

Tin tức - Sự kiện

Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung: Từ nay đến 5/4, người dân nên ở nhà

Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung: Từ nay đến 5/4, người dân nên ở nhà

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung khuyến cáo từ nay đến 5/4, người...

Bộ GD&ĐT bãi bỏ thi chứng chỉ ngoại ngữ

Bộ GD&ĐT bãi bỏ thi chứng chỉ ngoại ngữ

Bộ GD&ĐT vừa ban hành thông tư bãi bỏ các quy định về kiểm tra và cấp chứng chỉ ngoại...

5 thay đổi quan trọng về bảo hiểm xã hội từ 01/01/2020

5 thay đổi quan trọng về bảo hiểm xã hội từ 01/01/2020

Dưới đây là 5 thay đổi quan trọng về bảo hiểm xã hội sẽ được áp dụng từ năm 2020,...

Lễ ra quân tổng vệ sinh cảnh quan Nhà trường

Lễ ra quân tổng vệ sinh cảnh quan Nhà trường

Đoàn thanh niên Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Trung ương tổ chức lễ ra quân tổng vệ sinh...

Mô hình HTX đa dịch vụ của Nhật Bản

Mô hình HTX đa dịch vụ của Nhật Bản

Từ ngày 4-15/11, Đoàn công tác Liên minh HTX Việt Nam (VCA) do đồng chí Nguyễn Ngọc Bảo, Bí thư...

“Gắn kết doanh nghiệp và nhà trường để giải áp lực nguồn nhân lực có tay nghề...”

“Gắn kết doanh nghiệp và nhà trường để giải áp lực nguồn nhân lực có tay nghề...”

“Gắn kết doanh nghiệp và nhà trường để giải áp lực nguồn nhân lực có tay nghề...” Thứ trưởng Lê Quân...

Sinh viên

Error: No articles to display