31
10 2019
Kế Hoạch Tổ chào mừng kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11. Viết bởi Lê Văn Đồng
Chuyên mục: Tin mới Ngày đăng

LIÊN MINH HTX VIỆT NAM

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CĐ KINH TẾ-KỸ THUẬT TW

Độc lập - Tự do – Hạnh phúc

Số:   358  /KH - CĐKT-KTTW

             Hà Nội, ngày  31 tháng 10 năm 2019

KẾ HOẠCH

V/v: Tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.

 
   

          Thực hiện kế hoạch năm học 2019-2020, Nhà trường xây dựng Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, cụ thể như sau:

I. Mục đích, yêu cầu

- Tổ chức các hoạt động kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 tạo không khí vui tươi, phấn khởi, khích lệ tinh thần “Tôn sư trọng đạo” trong Nhà trường.

- Thông qua các hoạt động kỷ niệm giúp giảng viên, viên chức và HSSV nhận thức sâu sắc về trách nhiệm, nhiệm vụ của Nhà trường trong sự nghiệp đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển của ngành và đất nước, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2019 - 2020.

- Chính quyền phối hợp với công đoàn, đoàn thanh niên tổ chức các phong trào thi đua dạy và học, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, TDTT và tổ chức lễ mít ting  trang trọng, tiết kiệm.

II. Thời gian

- Các hoạt động chào mừng diễn ra từ ngày 01 tháng 11 năm 2019 đến hết ngày 20 tháng 11 năm 2019.

- Lễ mít ting tổ chức sáng thứ 3, ngày 19 tháng 11 năm 2019.

- Địa điểm: Hội trường H, Trường Cao đẳng Kinh tế-Kỹ thuật Trung ương

III. Thành phần tham dự lễ mit ting:

- Khách mời:

+ Thường trực và Ban Tổ chức cán bộ,  Liên minh HTX Việt Nam.

+ Đại diện đảng ủy, ủy ban nhân dân xã Dương Xá, Gia Lâm, Hà Nội.

+ Đồng chí Phạm Hanh, nguyên hiệu trưởng Nhà trường.

- Đảng ủy, Ban Giám hiệu, Toàn thể cán bộ, giảng viên các phòng, khoa, ban, trung tâm.

- Đại diện HSSV:  200 em gồm toàn bộ học sinh, sinh viên đang học tập tại trường (cơ sở Dương Xá).

IV. Các hoạt động chào mừng:

- Tổ chức trong thời gian trên,  bao gồm các hoạt động:  thi đua học tập, giao lưu thể thao, văn hóa, văn nghệ.

- Tổ chức lễ mít ting kỷ niệm trang trọng, tiết kiệm tạo không khí vui tươi phấn khởi trong toàn thể cán bộ, giảng viên Nhà trường.

- Phụ trách chung: Đồng chí Phạm Minh Đức, phó hiệu trưởng.

V. Chương trình Lễ mít ting

 

Thời gian

Nội dung công việc

Người thực hiện

Người dẫn

8h00 – 8h45

Đón tiếp đại biểu

Ban đón tiếp

 

8h45 – 9h45

Văn nghệ chào mừng

 Đoàn Thanh niên phối hợp với Công đoàn và phòng Công tác HSSV

MC văn nghệ

9h45 – 9h55

Chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu

 

BTC

9h55 – 10h20

Diễn văn chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11

Thầy PHT phụ trách

BTC

10h20 – 10h40

Đại diện SV phát biểu cảm tưởng và tặng hoa đại diện thầy cô.

Sinh viên

BTC

10h40 – 10h50

Phát biểu của lãnh đạo cấp trên và tặng hoa nhà trường (nếu có)

Đại diện lãnh đạo Liên minh HTX Việt Nam

BTC

10h50 - 11h10

Thi đua, khen thưởng:

- Trao huân chương lao động hạng 3 cho đ/c Phạm Hanh, nguyên Hiệu trưởng.

- Trao bằng khen của Liên minh HTX Việt Nam cho các tập thể, cá nhân.

- Trao kỷ niệm chương Vì sự nghiệp giáo dục đào tạo, Vì sự nghiệp phát triển HTX.

- Tặng giấy khen của hiệu trưởng cho cá nhân.

- Tặng hoa cho đại diện lãnh đạo các đơn vị.

- Ban tổ chức thực hiện

 

 

 

 

 

 

 

- Ban Giám hiệu

BTC

11h15

Bế mạc

BTC

 

11h30

Tiệc liên hoan

Khách mời và toàn thể cán bộ, giảng viên

 

VI. Phân công chuẩn bị

6.1. Phòng Tổ chức – Hành chính

- Xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm; Xây dựng nội dung chương trình.

- Công tác chuẩn bị: Tham mưu danh sách đại biểu, chuẩn bị giấy mời đại biểu, nước uống, hoa trang trí, hoa tặng các đơn vị trong trường, khăn trải bàn...

- Chuẩn bị các thủ tục về việc trao huân chương, bằng khen, giấy khen, kỷ niệm chương.

- Dự trù kinh phí tiếp khách.

6.2. Công đoàn, Đoàn thanh niên

- Lập kế hoạch tổ chức các hoạt động chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam theo kết luận tại cuộc họp Ban Giám hiệu mở rộng ngày 28 tháng 10 năm 2019.

- Chuẩn bị các tiết mục biểu diễn trong Lễ mít ting.

- Phối hợp với phòng Quản trị chuẩn bị loa đài, âm thanh cho các buổi tập dượt văn nghệ.

- Đoàn thanh niên cử 2 sinh viên nữ, 3 sinh viên nam, phối hợp với Ban đón tiếp tham gia công tác phục vụ hội trường: Đón khách, thu dọn hội trường, trao huân chương, bằng khen, giấy khen...

6.3. Thành lập Ban đón tiếp đại biểu gồm các thành viên sau:

+ Đ/c Bùi Mạnh Hiền: Chủ tịch Công đoàn, Trưởng Ban đón tiếp.

+ Đ/c Nguyễn Như Trung, thành viên

+ Đ/c Lê Thị Hồng Hạnh, thành viên

+ Đ/c Chu Đức Hưng, thành viên.

+ Đ/c Nguyễn Thị Mai Hoa, thành viên.

+ Đ/c Đỗ Hải Quỳnh, thành viên.

+ 2 sinh viên nữ, 3 sinh viên nam (Mời nước đại biểu, phục vụ sân khấu, đón tiếp lẵng hoa đại biểu...)

Ban đón tiếp có nhiệm vụ thực hiện công tác lễ tân, đón khách, bố trí vị trí để xe cho khách, mời khách về phòng hội thảo và về địa điểm tổ chức, tiếp đón và bố trí khách, cán bộ, giảng viên vào bàn tiệc...ban đón tiếp tự giải tán sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

6.4. Phòng Quản trị:

- Chuẩn bị vệ sinh cảnh quan môi trường.

- Chuẩn bị hội trường: kê bàn ghế, trang trí hội trường, vệ sinh, maket sân khấu...

- Chuẩn bị nhạc Quốc ca.

- Chuẩn bị loa đài, trang âm, trực điện ở hội trường.

6.5. Phòng Công tác Học sinh, sinh viên:

- Thông báo cho sinh viên đi dự Lễ mit ting; chuẩn bị bài phát biểu của đại diện sinh viên, chọn và hướng dẫn sinh viên phát biểu, duyệt nội dung bài phát biểu; phối hợp với đoàn thanh niên và công đoàn tổ chức các hoạt động chào mừng.

- Phân công vị trí chỗ ngồi cho học sinh, sinh viên.

- Quản lý sinh viên trong hội trường.

6.6. Trung tâm Bồi dưỡng và đào tạo trực tuyến:

- Chủ trì phối hợp với các bộ phận liên quan xây dựng các hình ảnh về trường và trình chiếu lên sân khấu.

- Chụp ảnh, viết bài đưa tin lên website Trường.

6.7. Phòng Quản lý đào tạo:

Bố trí và thông báo lịch nghỉ bù sáng 19/11/2019.

6.8. Phòng Tài chính- Kế toán

Xây dựng kinh phí phục vụ lễ mit ting.

6.9. Các Khoa, Phòng, Ban, Trung tâm:

- Hưởng ứng và động viên cán bộ, giảng viên là đoàn viên công đoàn tham gia nhiệt tình các hoạt động chào mừng kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.

- Thông báo tới các cán bộ, giảng viên trong thành phần đến dự Lễ mít ting đầy đủ, nghiêm túc, đúng thời gian.

- Cán bộ, giảng viên, học sinh, sinh viên tham gia lễ mitting mặc trang phục gọn gàng, lịch sự. (Nam quần âu, áo sơ mi trắng thắt cà vạt, khuyến khích mặc bộ vét tông; nữ cán bộ, giảng viên, học sinh, sinh viên mặc áo dài truyền thống).

Trên đây là Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, Ban Giám hiệu yêu cầu các đơn vị, cá nhân có liên quan chủ động công việc được phân công theo kế hoạch.

Nơi nhận:

      - BGH (để chỉ đạo);

      - Các phòng, khoa, ban, trung tâm (để thực hiện);

      - Lưu VT.

PHỤ TRÁCH TRƯỜNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

 

(Đã ký)

Nguyễn Danh Hùng