LIÊN MINH HTX VIỆT NAM

TRƯỜNG CĐ KINH TẾ-KỸ THUẬT TW

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc                                        

Số:           /KH – CĐKT-KTTW

Hà Nội, ngày  06  tháng 8  năm 2019

     

KẾ HOẠCH

TỔ CHỨC TUẦN SINH HOẠT CÔNG DÂN HSSV ĐẦU KHOÁ,

NĂM HỌC 2019 - 2020

Thực hiện chỉ đạo của Bộ LĐTBXH và Quy chế Công tác HSSV về việc tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân học sinh, sinh viên” trong các trường cao đẳng, trung cấp Nghề năm học 2019-2020.

Thực hiện chủ trương của Ban Giám hiệu trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật TW về việc thực hiện “Tuần sinh hoạt công dân học sinh – sinh viên” năm 2019;

Căn cứ vào thời gian và tình hình tuyển sinh thực tế của Nhà trường.

Phòng Công tác học sinh, sinh viên xây dựng kế hoạch học tập “Tuần sinh hoạt công dân học sinh, sinh viên” đầu khoá, năm học 2019-2020 cho sinh viên K11 (Khóa học 2019 – 2022) như sau:

I. Mục đích yêu cầu:

1. Nâng cao nhận thức của HSSV về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Quán triệt chiến lược phát triển giáo dục, luật giáo dục, nhiệm vụ năm học 2019 – 2020, trách nhiệm của HSSV trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật TW.

 Hiểu rõ và vận dụng các qui chế, qui định đào tạo, rèn luyện của Tổng cục dạy nghề đối với Nhà trường; Trang bị đầy đủ, kịp thời một số thông tin cơ bản và cần thiết về tình hình kinh tế, chính trị, xã hội trong nước và quốc tế cho sinh viên.

2. Giúp HSSV hiểu rõ quyền lợi, nghĩa vụ, ý thức trách nhiệm của công dân - HSSV thông qua việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật, các quy chế, quy định về đào tạo, về công tác HSSV của Bộ LĐTBXH và của nhà trường; nhiệm vụ của người học nhằm đáp ứng yêu cầu đào tạo, rèn luyện và nhu cầu của xã hội.

3. Việc tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân - HSSV” năm học 2019 - 2020 phải được tiến hành nghiêm túc, đạt hiệu quả giáo dục cao; Có thảo luận, đối thoại, viết thu hoạch, đánh giá cuối đợt học tập và nộp báo cáo kết quả thực hiện về Nhà trường và Bộ LĐTBXH theo đúng quy định.

II. Nội dung học tập:

1. Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thực hiện chủ đề của năm học: “Học tập và làm theo

 tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương”. Nêu cao trách nhiệm gương mẫu của đảng viên, giảng viên, cán bộ, đề ra những nội dung phù hợp đối tượng là HSSV. Triển khai nội dung các Nghị quyết của Đảng.

Chương trình công tác Đoàn, Hội và phong trào thanh niên trường học năm học 2019 – 2020

2.  Chương trình công tác HSSV của các trường Cao đẳng và Trung cấp Nghề do Bộ LĐTBXH ban hành. Giáo dục đạo đức, lối sống. Về giáo dục pháp luật, giáo dục giới tính, phòng, chống ma túy, tệ nạn mại dâm, phòng, chống HIV/AIDS, phòng, chống tội phạm và các tệ nạn xã hội; Phòng, chống tác hại của trò chơi trực tuyến có nội dung bạo lực và không lành mạnh; Giáo dục an toàn giao thông. Công tác đảm bảo an ninh, trật tự trong trường học và các tệ nạn xã hội khác trong trường học.

          3.  Nội dung về công tác giáo dục thể chất, các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể thao;

Công tác y tế trường học tập trung vào các hoạt động: Khám sức khỏe đầu năm, khám sức khỏe cho sinh viên ra trường, ý nghĩa và trách nhiệm của việc tham gia bảo hiểm y tế bắt buộc và bảo hiểm thân thể tự nguyện; Chương trình khuyến học trong Nhà trường.

Tuyên truyền Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá

4. Quy chế Đào tạo

5. Các nội quy, quy chế của Bộ LĐTBXH ban hành trong các trường Cao đẳng, Trung cấp Nghề: Quy chế Công tác HSSV; các quy chế, thông tư về chế độ chính sách; quy chế về việc sử dụng kết quả học tập và rèn luyện.

III. Thời gian:

                Đợt 1: Từ 12/08/2019 đến hết ngày 21/08/2019.(Nghỉ Thứ bảy, Chủ nhật)

                Tổng 8 buổi, trong đó: Phòng Công tác HSSV: 05 buổi;

                                                      Khoa LLCT&HCNN: 02 buổi;

                                                      Phòng Quản lý Đào tạo: 01 buổi.

                Mỗi buổi: 05 tiết.

                Đợt 2: Căn cứ vào số lượng HSSV tuyển được, phòng Công tác HSSV tiếp tục triển khai Tuần sinh hoạt công dân cho lớp mới.

IV. Phân công nhiệm vụ

Phòng Quản trị: Chịu trách nhiệm về loa đài, âm thanh, ánh sáng, bảng phooc, bút viết... tại Hội trường Thư viện phục vụ công tác giảng dạy.

Phòng Tổ chức - Hành chính: Chịu trách nhiệm đóng, mở, vệ sinh Hội trường Thư viện theo lịch.

Các phòng, Khoa có báo cáo viên: Tạo điều kiện sắp xếp, bố trí công việc để báo cáo viên lên lớp đầy đủ, đúng thời gian yêu cầu.

Sinh viên K11 (Khóa học 2018 – 2021): 100% sinh viên tham dự đầy đủ.

          Yêu cầu: Kết thúc đợt học tập, từng HSSV phải viết bản thu hoạch. Phòng Công tác HSSV và khoa Lý luận chính trị và HCNN chịu trách nhiệm đánh giá và báo các kết quả với Ban Giám hiệu.

          Trên đây là kế hoạch tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân HSSV” đầu khoá, năm học 2019 - 2020. Đề nghị các đơn vị thực hiện tốt nhiệm vụ được phân công.  

Nơi nhận:

          - BGH (Để báo cáo)

          - Các đơn vị được phân công (Để t/h);

          - Các báo cáo viên;

          - Lưu VT, Công tác HSSV.

PHỤ TRÁCH TRƯỜNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

 

 

Nguyễn Danh Hùng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • vtem skitter

  Các ngành đào tạo của trường

 • vtem skitter

  CHÀO MỪNG TÂN SINH VIÊN

 • vtem skitter

  CHÚC MỪNG NĂM MỚI 2020

 • vtem skitter

  KỶ NIỆM 90 NĂM THÀNH LẬP ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

 • vtem skitter

  LỄ BẾ GIẢNG VÀ TRAO BẰNG TỐT NGHIỆP

Giới thiệu về trường

Trường Cao Đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Trung ương là trường công lập với phương châm hành động chất lượng -  hiệu quả - tất cả vì học sinh và 36 năm kinh nghiệm trong công tác đào tạo, hiện trường có 10 chuyên ngành đào tạo ở 2 bậc Cao đẳng và Trung cấp chuyên nghiệp. Xem tiếp

Sứ mạng của Trường cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Trung ương

Đào tạo nguồn nhân lực có trình độ cao đẳng và các trình độ khác, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, hợp tác quốc tế góp phần phát triển kinh tế xã hội và thúc đẩy kinh tế hợp tác và hợp tác xã.    

THÔNG TIN TUYỂN SINH 2019

Lịch công tác

Lịch công tác tuần 2 tháng 2 năm 2020

Chi tiết tải tại đây:

Lịch công tác tuần 1 tháng 2 năm 2020

Chi tiết tải tại đây:

Lịch công tác tuần 3 tháng 1 năm 2020

Chi tiết tải tại đây:

Lịch công tác tuần 2 tháng 1 năm 2019

Chi tiết tải tại đây:

Tin tức - Sự kiện

Bộ GD&ĐT bãi bỏ thi chứng chỉ ngoại ngữ

Bộ GD&ĐT bãi bỏ thi chứng chỉ ngoại ngữ

Bộ GD&ĐT vừa ban hành thông tư bãi bỏ các quy định về kiểm tra và cấp chứng chỉ ngoại...

5 thay đổi quan trọng về bảo hiểm xã hội từ 01/01/2020

5 thay đổi quan trọng về bảo hiểm xã hội từ 01/01/2020

Dưới đây là 5 thay đổi quan trọng về bảo hiểm xã hội sẽ được áp dụng từ năm 2020,...

Lễ ra quân tổng vệ sinh cảnh quan Nhà trường

Lễ ra quân tổng vệ sinh cảnh quan Nhà trường

Đoàn thanh niên Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Trung ương tổ chức lễ ra quân tổng vệ sinh...

Mô hình HTX đa dịch vụ của Nhật Bản

Mô hình HTX đa dịch vụ của Nhật Bản

Từ ngày 4-15/11, Đoàn công tác Liên minh HTX Việt Nam (VCA) do đồng chí Nguyễn Ngọc Bảo, Bí thư...

“Gắn kết doanh nghiệp và nhà trường để giải áp lực nguồn nhân lực có tay nghề...”

“Gắn kết doanh nghiệp và nhà trường để giải áp lực nguồn nhân lực có tay nghề...”

“Gắn kết doanh nghiệp và nhà trường để giải áp lực nguồn nhân lực có tay nghề...” Thứ trưởng Lê Quân...

Đoàn công tác Liên minh Hợp tác xã Việt Nam làm việc với Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản

Đoàn công tác Liên minh Hợp tác xã Việt Nam làm việc với Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản

Ngày 7/11/2019, đồng chí Nguyễn Ngọc Bảo - Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam; đồng...

Sinh viên

Error: No articles to display

Về chúng tôi

Trường CĐ Kinh tế - Kỹ thuật TW

Dương Xá - Gia Lâm - Hà Nội

Phụ trách: Ban Biên tập

Quản trị: Trung tâm Bồi dưỡng & Đào tạo trực tuyến

 

Số truy cập:
12
Số bài viết:
440
Số Liên kết Web:
9
Số lượt xem:
4941605

Trang web hiện có:
181 khách & 0 thành viên trực tuyến

Số người trực tuyến: