LIÊN MINH HTX VIỆT NAM

TRƯỜNG CĐ KINH TẾ-KỸ THUẬT TW

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc                                        

Số:           /KH – CĐKT-KTTW

Hà Nội, ngày  06  tháng 8  năm 2019

     

KẾ HOẠCH

TỔ CHỨC TUẦN SINH HOẠT CÔNG DÂN HSSV ĐẦU KHOÁ,

NĂM HỌC 2019 - 2020

Thực hiện chỉ đạo của Bộ LĐTBXH và Quy chế Công tác HSSV về việc tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân học sinh, sinh viên” trong các trường cao đẳng, trung cấp Nghề năm học 2019-2020.

Thực hiện chủ trương của Ban Giám hiệu trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật TW về việc thực hiện “Tuần sinh hoạt công dân học sinh – sinh viên” năm 2019;

Căn cứ vào thời gian và tình hình tuyển sinh thực tế của Nhà trường.

Phòng Công tác học sinh, sinh viên xây dựng kế hoạch học tập “Tuần sinh hoạt công dân học sinh, sinh viên” đầu khoá, năm học 2019-2020 cho sinh viên K11 (Khóa học 2019 – 2022) như sau:

I. Mục đích yêu cầu:

1. Nâng cao nhận thức của HSSV về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Quán triệt chiến lược phát triển giáo dục, luật giáo dục, nhiệm vụ năm học 2019 – 2020, trách nhiệm của HSSV trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật TW.

 Hiểu rõ và vận dụng các qui chế, qui định đào tạo, rèn luyện của Tổng cục dạy nghề đối với Nhà trường; Trang bị đầy đủ, kịp thời một số thông tin cơ bản và cần thiết về tình hình kinh tế, chính trị, xã hội trong nước và quốc tế cho sinh viên.

2. Giúp HSSV hiểu rõ quyền lợi, nghĩa vụ, ý thức trách nhiệm của công dân - HSSV thông qua việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật, các quy chế, quy định về đào tạo, về công tác HSSV của Bộ LĐTBXH và của nhà trường; nhiệm vụ của người học nhằm đáp ứng yêu cầu đào tạo, rèn luyện và nhu cầu của xã hội.

3. Việc tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân - HSSV” năm học 2019 - 2020 phải được tiến hành nghiêm túc, đạt hiệu quả giáo dục cao; Có thảo luận, đối thoại, viết thu hoạch, đánh giá cuối đợt học tập và nộp báo cáo kết quả thực hiện về Nhà trường và Bộ LĐTBXH theo đúng quy định.

II. Nội dung học tập:

1. Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thực hiện chủ đề của năm học: “Học tập và làm theo

 tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương”. Nêu cao trách nhiệm gương mẫu của đảng viên, giảng viên, cán bộ, đề ra những nội dung phù hợp đối tượng là HSSV. Triển khai nội dung các Nghị quyết của Đảng.

Chương trình công tác Đoàn, Hội và phong trào thanh niên trường học năm học 2019 – 2020

2.  Chương trình công tác HSSV của các trường Cao đẳng và Trung cấp Nghề do Bộ LĐTBXH ban hành. Giáo dục đạo đức, lối sống. Về giáo dục pháp luật, giáo dục giới tính, phòng, chống ma túy, tệ nạn mại dâm, phòng, chống HIV/AIDS, phòng, chống tội phạm và các tệ nạn xã hội; Phòng, chống tác hại của trò chơi trực tuyến có nội dung bạo lực và không lành mạnh; Giáo dục an toàn giao thông. Công tác đảm bảo an ninh, trật tự trong trường học và các tệ nạn xã hội khác trong trường học.

          3.  Nội dung về công tác giáo dục thể chất, các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể thao;

Công tác y tế trường học tập trung vào các hoạt động: Khám sức khỏe đầu năm, khám sức khỏe cho sinh viên ra trường, ý nghĩa và trách nhiệm của việc tham gia bảo hiểm y tế bắt buộc và bảo hiểm thân thể tự nguyện; Chương trình khuyến học trong Nhà trường.

Tuyên truyền Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá

4. Quy chế Đào tạo

5. Các nội quy, quy chế của Bộ LĐTBXH ban hành trong các trường Cao đẳng, Trung cấp Nghề: Quy chế Công tác HSSV; các quy chế, thông tư về chế độ chính sách; quy chế về việc sử dụng kết quả học tập và rèn luyện.

III. Thời gian:

                Đợt 1: Từ 12/08/2019 đến hết ngày 21/08/2019.(Nghỉ Thứ bảy, Chủ nhật)

                Tổng 8 buổi, trong đó: Phòng Công tác HSSV: 05 buổi;

                                                      Khoa LLCT&HCNN: 02 buổi;

                                                      Phòng Quản lý Đào tạo: 01 buổi.

                Mỗi buổi: 05 tiết.

                Đợt 2: Căn cứ vào số lượng HSSV tuyển được, phòng Công tác HSSV tiếp tục triển khai Tuần sinh hoạt công dân cho lớp mới.

IV. Phân công nhiệm vụ

Phòng Quản trị: Chịu trách nhiệm về loa đài, âm thanh, ánh sáng, bảng phooc, bút viết... tại Hội trường Thư viện phục vụ công tác giảng dạy.

Phòng Tổ chức - Hành chính: Chịu trách nhiệm đóng, mở, vệ sinh Hội trường Thư viện theo lịch.

Các phòng, Khoa có báo cáo viên: Tạo điều kiện sắp xếp, bố trí công việc để báo cáo viên lên lớp đầy đủ, đúng thời gian yêu cầu.

Sinh viên K11 (Khóa học 2018 – 2021): 100% sinh viên tham dự đầy đủ.

          Yêu cầu: Kết thúc đợt học tập, từng HSSV phải viết bản thu hoạch. Phòng Công tác HSSV và khoa Lý luận chính trị và HCNN chịu trách nhiệm đánh giá và báo các kết quả với Ban Giám hiệu.

          Trên đây là kế hoạch tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân HSSV” đầu khoá, năm học 2019 - 2020. Đề nghị các đơn vị thực hiện tốt nhiệm vụ được phân công.  

Nơi nhận:

          - BGH (Để báo cáo)

          - Các đơn vị được phân công (Để t/h);

          - Các báo cáo viên;

          - Lưu VT, Công tác HSSV.

PHỤ TRÁCH TRƯỜNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

 

 

Nguyễn Danh Hùng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • vtem skitter

  Các ngành đào tạo của trường

 • vtem skitter

  CHÀO MỪNG QUỐC KHÁNH NGÀY 02-09

 • vtem skitter

  CHÀO MỪNG TÂN SINH VIÊN

 • vtem skitter

  Hợp tác cùng phát triển

 • vtem skitter

  LỄ BẾ GIẢNG VÀ TRAO BẰNG TỐT NGHIỆP

Giới thiệu về trường

Trường Cao Đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Trung ương là trường công lập với phương châm hành động chất lượng -  hiệu quả - tất cả vì học sinh và 36 năm kinh nghiệm trong công tác đào tạo, hiện trường có 10 chuyên ngành đào tạo ở 2 bậc Cao đẳng và Trung cấp chuyên nghiệp. Xem tiếp

Sứ mạng của Trường cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Trung ương

Đào tạo nguồn nhân lực có trình độ cao đẳng và các trình độ khác, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, hợp tác quốc tế góp phần phát triển kinh tế xã hội và thúc đẩy kinh tế hợp tác và hợp tác xã.    

THÔNG TIN TUYỂN SINH 2019

Lịch công tác

Lịch công tác tuần 3 tháng 8 năm 2019

Chi tiết tải tại đây:

Lịch công tác tuần 2 tháng 8/2019

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ - KỸ THUẬT TRUNG ƯƠNG ------------+0+------------ LỊCH CÔNG TÁC (Từ 12/08/2019 đến 16/08/2019) Ngày/ tháng Nội dung Người thực hiện Thứ 2 (12/8) - Tiếp đón Học sinh sinh viên Khóa mới - Đi công...

Lịch công tác tuần 1 tháng 8 năm 2019

Chi tiết tải tại đây:

Lịch công tác tuần 5 tháng 7 năm 2019

Chi tiết tải tại đây:

Tin tức - Sự kiện

THÔNG BÁO TUYỂN SINH

THÔNG BÁO TUYỂN SINH

    TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ - KỸ THUẬT TRUNG ƯƠNG                           National Economic & Technical College                  TRƯỜNG CÔNG LẬP - MÃ...

Hơn 230.000 thí sinh không đăng ký thi đại học 2019

Hơn 230.000 thí sinh không đăng ký thi đại học 2019

Ông Mai Văn Trinh, Cục trưởng Cục Quản lý Chất lượng, Bộ GD&ĐT, cho biết kỳ thi THPT quốc gia...

Trường Cao đẳng Kinh tế kỹ thuật trung ương tham gia ngày hội "Hành trang sĩ tử" năm 2019

Trường Cao đẳng Kinh tế kỹ thuật trung ương tham gia ngày hội "Hành trang sĩ tử" năm 2019

Ngày 30/3/2019 Hội Sinh viên Đồng hương Hưng Yên trường ĐH Kinh tế quốc dân phối hợp với Huyện đoàn...

Bổ sung hàng loạt ngành, nghề đào tạo trình độ cao đẳng

Bổ sung hàng loạt ngành, nghề đào tạo trình độ cao đẳng

Bổ sung hàng loạt ngành, nghề đào tạo trình độ cao đẳng   Ngày 01/02/2019, Bộ Lao động - Thương binh và...

Tạo chuyển biến mạnh mẽ chất lượng đào tạo nghề

Tạo chuyển biến mạnh mẽ chất lượng đào tạo nghề

2017 là năm đầu tiên thực hiện tuyển sinh theo Luật Giáo dục nghề nghiệp và thống nhất quản lý...

Quy định đào tạo liên thông giữa các trình độ trong giáo dục nghề nghiệp

Quy định đào tạo liên thông giữa các trình độ trong giáo dục nghề nghiệp

Nhằm giúp người học có điều kiện nâng cao tay nghề, trình độ bằng cấp và cơ hội việc làm...

Sinh viên

Error: No articles to display

Về chúng tôi

Trường CĐ Kinh tế - Kỹ thuật TW

Dương Xá - Gia Lâm - Hà Nội

Phụ trách: Ban Biên tập

Quản trị: Trung tâm Bồi dưỡng & Đào tạo trực tuyến

 

08442679
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Last Week
This Month
Last Month
Tất cả
8384
12821
8384
8340611
242002
364346
8442679
Your IP: 3.227.235.71
Server Time: 2019-08-19 16:05:21