Các quy định, quy chế

21
05 2019
Quy định về quản lý lao động và quy chế xếp loại lao động Viết bởi Tổ chức - Hành chính
Chuyên mục chính: Văn bản của Nhà trường Chuyên mục: Các quy định, quy chế Ngày đăng

      Nhà trường đã ban hành quy định về quản lý lao động và quy chế xếp loại lao động. Đề nghị Trưởng các đơn vị triển khai đến các cán bộ viên chức trong đơn vị mình biết và thực hiện.

Quy định về quản lý lao động : Chi tiết tải tại đây.

Quy chế xếp loại lao động : Chi tiết tải tại đây.

Về chúng tôi

Trường CĐ Kinh tế - Kỹ thuật TW

Dương Xá - Gia Lâm - Hà Nội

Phụ trách: Ban Biên tập

Quản trị: Trung tâm Bồi dưỡng & Đào tạo trực tuyến

 

Số truy cập:
12
Số bài viết:
428
Số Liên kết Web:
9
Số lượt xem:
4700557

Trang web hiện có:
86 khách & 0 thành viên trực tuyến

Số người trực tuyến: