Bài viết

12
11 2018

       

     Năm 2015 Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật trung ương được nhận dự án đầu tư cơ sở hạ tầng cho hoạt động đào tạo trực tuyến. Đến nay cơ sở hạ tầng đã cơ bản hoàn thành và chuyển giao đầy đủ các hạng mục của dự án.

        Thực hiện chủ trương và định hướng phát triển của Nhà trường trong những năm tới là đa dạng hóa hình thức đào tạo bằng việc tăng cường thêm loại hình đào tạo trực tuyến vào hoạt động đào tạo của Trường với mục tiêu không chỉ đáp ứng nhu cầu đào tạo của Ngành mà còn hướng tới đáp ứng nhu cầu của xã hội trong thời kỳ công nghệ 4.0.

       Nhận chuyển giao cơ sở hạ tầng, công nghệ và phần mềm đào tạo trực tuyến, ngày 21.9.2018 Trung tâm Bồi dưỡng và Đào tạo trực tuyến đã tiến hành chạy thử nghiệm thành công chương trình đào tạo trực tuyến cho môn học Kế toán Hợp tác xã. Kết quả đạt được đã thể hiện sự chỉ đạo sát sao của Ban giám hiệu Nhà trường, đánh dấu sự cố gắng của toàn thể Trung tâm Bồi dường và Đào tạo trực tuyến, sự hợp tác tích cực của các phòng, khoa, ban, trung tâm trong nhà trường. Đây chính là một bước chuyển biến lớn mở ra nhiều cơ hội trong hoạt động giáo dục – đào tạo của Nhà trường. Từ ngày 21.9.2018 trang thông tin điện tử của Trung tâm Bồi dưỡng và Đào tạo trực tuyến chính thức hoàn thành và đi vào hoạt động, nhằm đáp ứng cho nhu cầu đào tạo trực tuyến.

         Chi tiết truy cập website: https//ecoop.edu.vn

Trung tâm Bồi dưỡng & Đào tạo trực tuyến

Về chúng tôi

Trường CĐ Kinh tế - Kỹ thuật TW

Dương Xá - Gia Lâm - Hà Nội

Phụ trách: Ban Biên tập

Quản trị: Trung tâm Bồi dưỡng & Đào tạo trực tuyến

 

08064008
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Last Week
This Month
Last Month
Tất cả
10311
16442
73945
7909736
227677
354538
8064008
Your IP: 34.201.121.213
Server Time: 2019-07-20 21:57:36