Các thông báo

03
08 2017
Thông báo: "Kế hoạch thực hiện qui trình nhập học năm học 2017 - 2018" Viết bởi Lê Văn Đồng
Chuyên mục chính: Văn bản của Nhà trường Chuyên mục: Các thông báo Ngày đăng

Ngày 26 tháng 7 năm 2017, Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Trung ương đã ban hành "Kế hoạch thực hiện qui trình nhập học năm học 2017 - 2018".

Giao cho Phòng Công tác Học sinh - Sinh viên làm đầu mối phối hợp các đơn vị trong nhà trường, để thực hiện đúng qui trình nhập học năm học 2017 - 2018 một cách thuận lợi nhất, nhanh nhất cho các em học sinh - sinh viên.

Phòng Công tác Học sinh - Sinh viên đề nghị các đơn vị trong nhà trường nghiên cứu kế hoạch để phối hợp thực hiện và làm căn cứ thực hiện công tác nhập học cho học sinh - sinh viên năm học 2017 - 2018.

Tải nội dung kế hoạch: Download

Phòng Công tác Học sinh - Sinh viên

Về chúng tôi

Trường CĐ Kinh tế - Kỹ thuật TW

Dương Xá - Gia Lâm - Hà Nội

Phụ trách: Ban Biên tập

Quản trị: Trung tâm Bồi dưỡng & Đào tạo trực tuyến

 

Số truy cập:
12
Số bài viết:
442
Số Liên kết Web:
9
Số lượt xem:
5007381

Trang web hiện có:
177 khách & 0 thành viên trực tuyến

Số người trực tuyến: