Các thông báo

21
04 2017
Nội dung Hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng và Đánh giá phân loại cán bộ, viên chức năm 2017 Viết bởi Lê Văn Đồng
Chuyên mục chính: Văn bản của Nhà trường Chuyên mục: Các thông báo Ngày đăng

Ngày 20 tháng 4 năm 2017 Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Trung ương đã ban hành Hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng và Đánh giá phân loại cán bộ, viên chức năm 2017.

Phòng Tổ chức - Hành chính đề nghị các đơn vị, cán bộ, giảng viên nghiên cứu nội dung hướng dẫn để căn cứ thực hiện và gửi đăng ký về Phòng Tổ chức - Hành chính đúng thời gian quy định.

Nội dung hướng dẫn: Download

Phòng Tổ chức - Hành chính

Về chúng tôi

Trường CĐ Kinh tế - Kỹ thuật TW

Dương Xá - Gia Lâm - Hà Nội

Phụ trách: Ban Biên tập

Quản trị: Trung tâm Bồi dưỡng & Đào tạo trực tuyến

 

Số truy cập:
12
Số bài viết:
442
Số Liên kết Web:
9
Số lượt xem:
5007799

Trang web hiện có:
138 khách & 0 thành viên trực tuyến

Số người trực tuyến: